Med dessa stickor avläggs höstens studentprov!

Den nya Abitti-stickversionen innehåller förbättringar som krävs för höstens digitala prov. Skärmdumpar kan bifogas mera än tidigare. Den exakta mängden per examinand beror på minnet på servern. Examensnätverk med över 100 examinander kräver i höstens studentprov i vilket fall som helst att provlokalens server är sticklös och uppdateringen utnyttjar den stora minneskapaciteten i den virtuella maskinen.

Säkerhetskopieringen av filer har gjorts mera pålitlig. Om examinandens säkerhetskopiering inte fungerar, visas information om störningen till övervakaren. Denna information är viktig i synnerhet vid omstartning av datorn. Datorn skall inte stängas av, om inte alla filer har säkerhetskopierats.

Abittis instruktionssidor (cheat.abitti.fi) och formeleditor (math-demo.abitti.fi) har uppdaterats till de nyare versioner som syns på nätet.

Tangentkartan för skoltsamiska har inkluderats till operativsystemet. Tidigare har den redan innehållit tangentkartor för enaresamiska och nordsamiska. DigabiOS är nu världens ända operativsystem, som innehåller färdigt tangentkartor för alla samiska språk som används i Finland.

Om examinandernas stickor uppdateras, bör även serverstickorna uppdateras. De gamla examinandstickorna fungerar tillsammans med de nya serverstickorna.