Då man använder Abitti startar man ett Linux-operativsystem från ett USB-minne på datorn. Det säkraste sättet att skaffa en dator som fungerar tillsammans med Abitti är att prova starta den före köpet.

Många nya gymnasiestuderande och vårdnadshavare funderar över anskaffning av bärbar dator för gymnasiestudier och studentskrivningar. Vid anskaffning av datorn lönar det sig att i första hand fundera på hur den bäst lämpar sig för gymnasiestudier. Det går bäst att få information från det egna gymnasiet hurudan dator bäst lämpar sig för läromiljön i frågavarande gymnasie.

Abitti-kursprovssystemet och studentskrivningssystemet använder sig inte av datorns egna program och operativsystem. Därmed ställer Abitti eller studentskrivningarna inte krav på program och användarsystem. Provsystemet gör inte heller ändringar i datorn. Det är möjligt att vid behov delta i kursprov och studentproven med en äldre lånemaskin från gymnasiet eller familjen.

Varför fungerar inte alla datorer i studentskrivningarna?

I Abitti och studentskrivningarna startas datorn till ett Linux-baserat operativsystem via en separat USB-sticka. Nya datormodeller fungerar inte nödvändigtvis med detta operativsystem. Dessa problem kan även framkomma med äldre datorer. Situationen ändras då drivrutinerna för de nya komponenterna utvecklas. Drivrutinerna till Linux-baserade operativsystem utvecklas själv av vissa komponenttillverkare eller av enskilda programmerare, företag och kollektiv som deltar aktivt i utvecklingen av Linux. Detta orsakar, att drivrutinerna till vissa komponenter kan utkomma sent efter den ursprungliga lanseringen av apparaten. Studentexamensnämnden svarar inte och deltar inte i utvecklingen av Linux-drivrutiner.

Nämnden offentliggör en lista på datormodeller, som använts framgångsrikt för att starta Abitti-provsystemet vid adressen http://hwdata.abitti.fi. Ifall datorn finns bland de nyss använda modellerna, kommer den med stor sannolikhet att fungera med Abitti. Problemet är, att datorleverantörer ofta byter komponenter inom samma modell av dator under modellens livscykel. Detta orsakar, att drivrutinerna inte nödvändigtvis alltid fungerar i samma modells dator. Det vill säga, att datormodellen finns på listan garanterar inte att den fungerar med Abitti.

Säkrast är om det är möjligt att testa startningen av datorn från en USB-sticka före inköpet. Ifall detta inte är möjligt, kan det vara möjligt att komma överens om öppet köp med försäljaren och testa datorn själv. Testningen kräver studerandens minnessticka, som man kan skapa själv.

Saker som man ska ta i beaktning vid anskaffning av bärbar dator

Små maskiner är ofta behändiga men på grund av storleken är tangentbord och skärmen obekväma. Det tar tid att skrolla på skärmen och hitta fönster som behövs för arbetet. I studentskrivningarna ska skärmen ha mindre storlek än 18 tum. Storleken på datorn lönar sig vara sådan, att det känns bra att arbeta med den, men att den även kommer lätt med vart än man går

USB-portar behövs för startningsstickan, hörlurar och eventuell extern mus. Den bärbara datorn ska därför ha minst två, men helst tre vanliga USB-portar. Om datorn saknar en vanlig USB-port, kan man till exempel fästa en  USB-C → USB-adapter i maskinen. Adaptern kan även användas i studentexamen. Man ska pröva att adaptern fungerar i Abitti före den används i studentexamen.

Den bärbara datorn bör ha Ethernet-port eller alternativt Ethernet-USB-adapter. Ethernet-USB-adaptern ökar minikravet på USB-portar till 3-4.

Pekplattor fungerar oftast inte i provsystemet, så det är bra att ha en extern mus med datorn. En extern mus är även en ergonomisk lösning.

Tilläggsinformation