Problem med formeleditorn? Uppdatera provlokalens server!

Abitti-versionen som publicerades förra veckan har snabbt tagits i bruk. Redan 18 % av proven den här veckan har utförts med den nya versionen. Januariserverversionen har använts för 79 % av proven.

Tack vare det snabba ibruktagandet har problemen med den nya versionen upptäckts och åtgärdats snabbt.

För närvarande är det känt att examinandernas formeleditor inte fungerar med kombinationen av januariservern (SERVER23523) och valborgsexaminandpinnen (ABITTI2417D). Lösningen är att uppdatera serverversionen till den senaste.