Näillä tikuilla tehdään kevään yo-koe!

Uusimpaan Abitti-tikkuversioon on tehty kevään yo-kokeen vaatimia parannuksia. Suurimpana uudistuksena on opiskelijan mahdollisuus palauttaa aiempi vastausluonnos vastausikkunaan. Toiminnallisuuden myötä opiskelija, joka on esimerkiksi vahingossa poistanut koevastauksensa, pystyy palauttamaan vanhan version vastauksestaan. Toiminnallisuus tallentaa myös vastaukseen liitetyt kuvat ja matemaattiset merkinnät. Kokelaskohtainen versiohistorian koko riippuu palvelimen tallennustilasta. Versiohistoriaa poistetaan automaattisesti vanhimmista tallenuksista, kun tila täyttyy. Vastausluonnosten palautus …
Lue lisää…

Med dessa stickor avläggs vårens studentprov!

Den nya Abitti-stickversionen innehåller förbättringar som krävs för vårens studentprov. Den mest märkbara förbättringen är att studeranden kan återställa tidigare utkast till svar till svarsfältet. Med egenskapen kan t.ex. en studerande som i misstag raderat sitt svar återställa en tidigare version av svaret. Egenskapen sparar även bilderna och matematisk text som bifogats svaren. Storleken på …
Lue lisää…

Ny Abitti-version under vecka 3

Testning av en ny Abitti-version är på slutrakan. Om inga större överraskningar uppkommer, publiceras den nya versionen under vecka 3 (14.1–18.1). Testning av den nya Abitti-versionen

Uusi Abitti-versio viikolla 3

Uuden Abitti-version testaus on loppusuoralla. Mikäli suuria yllätyksiä ei ilmene, julkaistaan uusi versio viikolla 3 (14.1.–18.1.). Abitti-version lopputestausta