Den nya Abitti-versionen 114 förbättrar WLAN-stödet

Den nya Abitti-versionen som publicerats idag har uppdateringar i firmware-programmen för trådlösa nätkort och laddningen av dessa program till nätkorten har gjorts mera pålitligt. Vissa trådlösa nätkort som inte tidigare fungerat kan fungera efter denna uppdatering. Uppdateringen fixar även följande fel i den tidigare versionen: Om formeln i provmiljöns instruktioner innehåller tecken som inte är …
Läs mer…

Uusi Abitti-versio 114 parantaa WLAN-laitetukea

Tänään julkaistussa Abitti-versiossa on päivityksiä langattomien verkkokorttien firmware-ohjelmistoihin ja näiden ohjelmistojen lataamista verkkokorteille on muutettu aiempaa luotettavammaksi. Osa aiemmin toimimattomista langattomista verkkokorteista saattaa päivityksen jälkeen toimia. Päivitys korjaa myös seuraavat edellisen version ongelmat: Jos koejärjestelmän ohjeessa painaa kaavaa, jossa on ascii-merkkejä, saattaa ohje kaatua joissakin tapauksissa Koejärjestelmän ohjeissa itseisarvon osamäärän kohdalle oli tullut kolmioepäyhtälö  Erikoismerkit …
Läs mer…