Med dessa stickor avläggs vårens studentprov!

Den nya Abitti-stickversionen innehåller förbättringar som krävs för vårens studentprov. Den mest märkbara förbättringen är att studeranden kan återställa tidigare utkast till svar till svarsfältet. Med egenskapen kan t.ex. en studerande som i misstag raderat sitt svar återställa en tidigare version av svaret. Egenskapen sparar även bilderna och matematisk text som bifogats svaren. Storleken på den examinandspecifika versionshistorien beror på minnet på provlokalens server. Då minnet fylls, töms versionshistorien automatiskt från de äldre versionerna.

Endast svar som skrivits i svarsfälten i själva provet kan återställas. Om studeranden skriver svaren i något program i systemet (till exempel LibreOffice) bör hen själv spara svaren. SEN:s anvisningar för övervakare av examensprov kommer att preciseras så, att en övervakare under provet får hjälpa en examinand att använda egenskapen, då examinanden har tappat sitt provsvar. Övervakare får dock inte delta i valet av utkastet som återställs.

Så här fungerar återställning av svar:

  1. Tryck på länken ”Tidigare utkast till svar” i nedre högra kanten av svarsfältet.
  2. Välj ett tidigare innehåll av svarsfältet och tryck på ”Återställ”.

I de tidigare stickversionerna har det varit möjligt att CAS-räknarena för en studerande varit i bruk i matematikprovets del A, om hen i ett specialfall öppnat ett annat prov på samma server och sedan börjat avlägga ett matematikprov som senare hämtats till servern. Efter stickuppdateringen, om ett nytt prov hämtas till provlokalsservern, måste alla studerande som utför något prov omstarta sin dator enligt meddelandet i bilden nedan. Detta hindrar att situationen ovan uppkommer.

En bug, som orsakade att skärmsläckaren aktiverades efter byte av språk i provmiljön, har även fixats i den nya versionen.

Abittis instruktionssidor (cheat.abitti.fi) och formeleditor (math-demo.abitti.fi) har uppdaterats till de nyare versionerna som syns på nätet.

Uppdatering 16.1.2019: Version av provinstruktionerna på sidan https://cheat.abitti.fi motsvarar versionen som används i studentexamen. På grund av misstag som uppkommit under uppdateringen av Abitti, är en äldre version av instruktionerna på Abitti-pinnen.

Om examinandernas stickor uppdateras, bör även serverstickorna uppdateras. De gamla examinandstickorna fungerar tillsammans med de nya serverstickorna.