Den nya Abitti-versionen 114 förbättrar WLAN-stödet

Den nya Abitti-versionen som publicerats idag har uppdateringar i firmware-programmen för trådlösa nätkort och laddningen av dessa program till nätkorten har gjorts mera pålitligt. Vissa trådlösa nätkort som inte tidigare fungerat kan fungera efter denna uppdatering.

Uppdateringen fixar även följande fel i den tidigare versionen:

  • Om formeln i provmiljöns instruktioner innehåller tecken som inte är ascii-tecken, kan instruktionerna krascha i vissa situationer
  • Vid provmiljöns instruktioner gällande egenvärde används formeln för triangelolikhet vid kvot
  • Specialtecknen är för nära eller t.o.m. på texten

Den nya Abitti-versionen fungerar ihop med serverversionerna 112 och 113. Vi rekommenderar uppdateringen för alla som lidit av problem med WLAN-förbindelser.