Den nya versionen av Abitti innehåller fixar och förbättringar

Den nya Abitti-versionen 113 fixar många fel i Debian GNU/Linuxin Stretch-versionen 112, som publicerades den 12.10.2018. Uppdateringen innehåller små förbättringar. Den nya versionen fungerar ihop med versionen som publicerades i oktober, men vi rekommenderar speciellt uppdateringen av examinand-pinnarna p.g.a. fixen till problemet gällande ändrandet av examinandens klockinställningar.

Upptäckta fel i version 113.

De fem viktigaste fixarna

Versionen som publicerades idag fixar följande fel:

 • Under provet inställs i fortsättningen också examinandens klocka enligt serverns klocka, men denna ändring görs inte i den permanenta klockan. Efter omstart av dator, återställs klockan. Felinställda klockar har sannolikt orsakat problem med somliga drivrutiner då operativsystemen inte godkänt de digitala signaturerna i drivrutinerna.
 • Det första bootalternativet Palladium fungerade inte i alla datorer Felet har nu fixats. Vi rekommenderar användningen av Palladium-alternativet för all de datorer som tidigare fungerade med Potassa-alternativet.
 • Inställningen av skärmens ljusstyrka fungerar igen.
 • Bootmenyn vid BIOS-start visar nu även de lägsta bootalternativen. Den fixade menyn visas för datorer med BIOS/Legacy Boot -teknologi och den saknar ramsträcket som inrutar skärmen.
 • Flera nertryckningar av PrintScreen-knappen orsakar inte längre att operativsystemet fastnar.

Inga felrapporter har kommit gällande det tvådelade matematikprovet, och det fungerar så som i version 112.

I vissa datorer har mån blivit tvungen att använda PulseAudio för att få ljuden att fungera. Problemet är i vår kännedom, men tyvärr hann inte fixen till denna Abitti-version. Det går att starta PulseAudio genom att trycka på Alt-F3 och skriva i sökfältet “pulseaudio”.

Uppdateringen innehåller även små förbättringar

Versionen som publicerades idag innehåller följande små förbättringar:

 • Provsidans font har ändrats så, att alla bokstäver i samiska språk ser rätt ut i alla situationer.
 • 4F Häfte -programmet har uppdaterats till ny version.
 • Provmiljöns instruktioner har fått sökfält (i bruk även i http://cheat.abitti.fi).
 • Usb-monster -pinnskrivningsprogrammet  som varit i testbruk på provlokalsservern har nu ersatts med samma version som är i bruk på nämnden. Läs mera nedan.
 • Provlokalsserverns textbaserade lägesvy har ändrats. Antalet främmande apparater som upptäckts har nu infogats i belastningsloggen, som visar de apparater som upptäckts under senaste minut (se kolumnen till höger).

Framkallning av USB-pinnar

Under åren som gått har vi blivit kontaktade flera gånger gällande framkallning av USB-pinnar med olika versioner av Windows. Vissa maskiner ger felanmälan ”Användningen förhindrat” och därpå koderna 2 eller 5. Med andra Windows-maskiner lyckas framkallningen, men kontrollen av pinnarna misslyckas. Dessa problem har uppstått fr. o. m. den första AbittiUSB-versionen och varken vi eller personen som ligger bakom teknologin för AbittiUSB har hittat lösning på problemet.

Därför har vi tagit i bruk vid sidan om AbittiUSB Etcher som fungerar bra för enskilda pinnar. Vi har fått rapporter om att framkallning av flera pinnar samtidigt med Etcher får hela maskinen att frysa.

Vi har nu infört till serverpinnen usb-monster -programmet, som nämnden använder för att framkalla pinnar. Det är värt att pröva detta program, om det uppstår problem med att framkalla pinnar med AbittiUSB eller Etcher. Programmet är öppen källkod och går att installera på t.ex. Ubuntu (se instruktion).

Framkallning av pinnar med den virtuella servern är inte möjligt p.g.a. att den inte av lisenssjäl har USB-stöd.

Upptäckta fel

 • 9.11.2018: Om formeln i provmiljöns instruktioner innehåller ascii-teckan, kan instruktionerna krasha i vissa situationer
 • 9.11.2018: Vid provmiljöns intruktioner gällande egenvärde används formeln för triangelolikhet vid kvot (fixat https://cheat.abitti.fi)
 • 12.11.2018: Specialtecknen är för nära eller t.o.m. på texten