Ny version av Abitti under vecka 45

Den nya Abitti-versionen som kommer ut under vecka 45 fixar följande fel:

  • Ändring av ljusstyrkan fungerade inte på de datorer, där den fungerat i tidigare Abitti-versioner.
  • Serverns tid sparades inte längre på den permanenta klockan i examinandens dator.
  • PDF-filer öppnas med Okular-programmet som standardalternativ.
  • Med vissa datorer fungerade inte det första bootningsalternativet Palladium. Detta problem har nu åtgärdats.

Förutom fixarna har programmiljöns instruktioner nu textsökning.

De nya versionerna av pinnarna är kompatibla med Abitti-versionen som publicerades i oktober, dvs. man kan använda bägge versioner av examinand- och serverpinnar i kors. Det är att alltså inte nödvändigt att skriva om pinnarna.

Vi är fortsättningsvis intresserade av att få höra om alla problem med den nya versionen. Om datorn, eller dess tilläggsapparat inte längre fungerar med den nya Abitti-versionen, ber vi att skicka tilläggsinformationen om apparaten och bootalternativet, som tidigare fungerat, till Abitti-stödet.

Vi har redan fått några kontakter gällande datorer som tidigare endast fungerat med bootalternativet Potassa. Detta alternativ går inte att få tillbaka till pinnarna eftersom Linux-kärnan som ligger bakom bootalternativet inte längre har upprätthållda Debian-paket. Vi önskar att om du har dessa datorer kontaktar Abitti-stödet.