Den nya virtuell provlokalserver definition fixar problem med senaste Vagrant versioner

En ny Vagrant-fil som löser kompatibilitetsproblemet med senaste Vagrant version (2.2.8 och senare) kan laddas upp på den virtuella provlokalsservern genom att uppdatera Abitti-provservern med Naksu. Denna uppdatering kräver inte att examinandernas eller servrarnas pinnar uppdateras. Om ni användar version av Vagrant innan 2.2.8, är denna uppdatering inte nödvändigt.

Störning förbi i Abittis förhandgranskning

Det var en störning i Abitti provredigerings förhandgranskning på gång gällande prov med base64-koderat bilagor, <audio> och <video> -markering och stylinformation från 29.1 till 30.1. kl 15.45. Felet har nu fixats. Vi beklakar olägenheten som felet orsakat.

Uppdateringar till Abitti-provredigering

Uppdaterat 12.2.2020 se överstrykning. Oma.Abitti.fi-tjänsten har uppdaterats med följande egenskaper: Prov som innehåller bilagor kommer att anpassas till ett nytt provformat. Om du vill hänvisa till en bilaga i provuppgiften bör du följa följande anvisningar: Skärmbild: <e:image src=”BILDENS_NAMN.SUFFIX” /> <img src=”/attachments/bild.png” /> Hänvinsing till en bilaga: <e:attachment-link ref=”BILAGANS_NAMN.SUFFIX” /> <a target=”_blank” href=”/attachments/bilaga.odt”>Text</a> Hänvisningar till bilder …
Lue lisää…

En ny Abitti-version har publicerats

En ny Abitti-version har publicerats idag den 17.1.2020. För användaren syns följande ändringar: Den samiska tangentbordskartan har korrigerats så att den återspeglar tangentbordslayouten. Statistikinsamlingen för datorer har fixats (hwdata.abitti.fi). Provmiljöns instruktioner har kompletterats med exakta värden för trigonometriska funktioner. Belastningstestet för provmiljön använder sig av det nya provformatet. Ändringarna som publicerats med denna Abitti-version tas …
Lue lisää…