Uppdateringar till Abitti-provredigering

Uppdaterat 12.2.2020 se överstrykning.

Oma.Abitti.fi-tjänsten har uppdaterats med följande egenskaper:

 • Prov som innehåller bilagor kommer att anpassas till ett nytt provformat.
  Om du vill hänvisa till en bilaga i provuppgiften bör du följa följande anvisningar:

  • Skärmbild:
   <e:image src=”BILDENS_NAMN.SUFFIX” /> <img src="/attachments/bild.png" />
  • Hänvinsing till en bilaga:
   <e:attachment-link ref=”BILAGANS_NAMN.SUFFIX” /> <a target="_blank" href="/attachments/bilaga.odt">Text</a>
  • Hänvisningar till bilder som använder sig av HTML-märkningar <img> och <a> anpassas automatiskt till det nya formatet efter uppdatering inom några dagar. Innan det prov, som användar <img> eller <a> märkningar anpassas inte till nytt provformat.

  Ifall provet innehåller formatering som inte stöds av det nya formatet förblir provet detsamma. I så fall fungerar varken hänvisningarna <e:image> eller <e:attachment-link>, utan hänvisningarna bör göras som tidigare med taggarna <img src=”/attachments/BILDENSNAMN.SUFFIX” /> och <a href=”/attachments/BILAGANSNAMN.SUFFIX”>bilagan</a>. Gärna kolla med förhandsgranskning att hänvisningar fungerar rätt.

 • Nu kan man bedöma och se flervalssvar i det nya provformatets prov som har förts in i Abitti. Man kan nu se poängen rätt för flervalsfrågor som bedöms automatiskt, även för svar som ger negativa poäng. Ändringen gäller prov som förts in i oma.abitti.fi och gjorts i XML-mex-format. Mer information om detta kan hittas på abitti.dev.
 • Stöd för bilder och andra bilagor i form av base64-data slutar stegvis på oma.abitti.fi.
  • Sparande av stora provfiler kommer att förhindras under våren 2020. Ändringen kommer inte att påverka sparande av bilagor, utan gäller specifikt base64-innehållet.
  • Från och med den 10 april 2020 är det inte längre möjligt att spara, redigera eller föra in prov i Abitti-provredigeringen som innehåller base64-kodade bilagor.
  • Från och med den 1 september 2020 kommer prov som innehåller base64-kodat innehåll raderas från oma.abitti.fi -provredigering.

Base64-kodade bilagor är väldigt långa text- och nummeruppsättningar som innehåller hela bilagans data kodat i en teckensträng.

Med Oma.abitti.fi-provredigering har man inte av misstag kunnat framkalla dessa base64-bilagor. Med att använda sig av tredje partiers insticksprogram eller eventuella inhämtade prov, som har redigerats med insticksprogram, har man kunnat åstadkomma base64-kodade bilagor till prov. Ifall provets bilder, ljud eller videon inte finns till i provets bilagor är de troligtvis base64-kodade bilagor. Bilagorna finns listade i den övre delen av provredigeringssidan, på sidan för bilagor eller som en pappersklämmare i provlistningen. Du kan ta reda på om provet innehåller bortfallande innehåll med att använda Abitti utan insticksprogram och genom att se efter om provet innehåller väldigt långa text- och nummeruppsättningar.

För att anpassa base64-innehållet till en vanlig bilaga:

 1. Öppna förhandsgranskningen för provet. Detta lyckas även med gamla prov.
 2. Spara bilagorna du vill ha som filer på din dator. Med till exempel Firefox eller Chrome lyckas detta med att klicka på musens högra tangent och med att välja “Spara bild med namn…/Save image as…”. För  base64-bilder föreslår Firefox namnet ”index”.
 3. Ladda ner provet i zip-format och för in samma exporterade prov i zip-format på oma.abitti.fi. Med insticksprogram kan det även vara möjligt att kopiera provet.
 4. Tillägg bilagorna som du sparat tidigare som bilagor till provet.
 5. Radera sedan Base64-bilagorna som du sparat.