Abitin tehtävänlaadinnassa muutoksia

Päivitetty 12.2.2020 ks. yliviivaukset.

Oma.Abitti.fi:n kokeen laadintaa on päivitetty seuraavasti:

 • Liitetiedostoja sisältävät kokeet muunnetaan uuden ulkoasun mukaiseen koeformaattiin.
  Jos haluat viitata koetehtävissä kuvatiedostoihin, tulee viittaus tehdä seuraavasti:

  • Kuvaviittaus:
   <e:image src=”KUVAN_NIMI.PÄÄTE” />  <img src="/attachments/kuva.png" />
  • Viittaus liitetiedostoon:
   <e:attachment-link ref=”TIEDOSTON_NIMI.PÄÄTE” /> <a target="_blank" href="/attachments/liite.odt">Teksti</a>
  • Kuvaviitteet, jotka on tehty aiemmin HTML-merkkauksella <img> ja <a> -tägeillä muunnetaan automaattisesti uuteen formaattiin lähipäivinä julkaistavan päivityksen jälkeen. Tätä ennen <a> ja <img> -tägejä sisältäviä kokeita ei muunneta uuteen ulkoasuun.

  Jos koe sisältää muotoiluja, joita ei muunneta tai tueta uudessa formaatissa, koe pysyy samannäköisenä. Tällöin viittaukset <e:image> ja <e:attachment-link> eivät toimi, vaan viittaukset tulee tehdä vanhaan tapaan <img src=”/attachments/KUVANNIMI.PÄÄTE /> ja <a href=”/attachments/TIEDOSTONNIMI.PÄÄTE”>liitetiedosto</a>. Viittauksien toiminta kannattaa varmistaa kokeen esikatselunäkymästä.

 • Abitissa voi arvostella uuden koeformaatin siirtotiedoston kautta tuotuja kokeita, joissa on monivalintoja. Kokeen pitäjä näkee nyt myös automaattisesti arvosteltavien tehtävien pisteet oikein, ml. negatiiviset pisteet, Abitissa uuden koeformaatin kokeilla. (Siirtotiedostojen laadinnasta lisätietoja osoiteessa abitti.dev)
 • Base64-koodattujen kuvien ja muiden liitteiden tuki lakkautetaan vaiheittain oma.abitti.fi-kokeenlaadinnassa
  • Suurten koetiedostojen tallennus tullaan estämään kevään kuluessa. Tämä esto liittyy nimenomaisesti base64-koodattuja sisältöjä eikä tule vaikuttamaan liitetiedostojen käyttöön.
  • 10.4.2020 alkaen Abitti-kokeenlaadintaan ei enää pysty tallentamaan, muokkaamaan tai tuomaan kokeita, joissa on base64-koodattuja liitteitä.
  • Syksyllä 2020, 1.9.2020 alkaen, tullaan oma.abitti.fi:n kokeenlaadinnasta poistamaan kokeet, joissa on base64-koodattuja sisältöjä.

Base64-koodatut liitteet ovat erittäin pitkiä teksti- ja numerosarjoja, joihin koko liitetiedoston sisältämä data on koodattu yhteen merkkijonoon.

Oma.abitti.fi-kokeenlaadinnan käyttöliittymää käyttämällä ei ole voinut base64-liitteitä saada vahingossa aikaiseksi. Base64-koodattuja liitteitä on kokeisiin saattanut saada aikaiseksi käyttämällä oma.abitti.fi:tä kolmannen osapuolien lisäosilla tai mahdollisesti tuoduissa kokeissa, jotka on laadittu käyttämällä lisäosia. Jos kokeen kuvat, äänitiedostot tai videot eivät ole kokeen liitetiedostoissa, ovat ne todennäköisesti base64-koodattuna liitteenä. Liitetiedostot ovat lueteltu koemuokkausnäkymän yläosassa, liitetiedostosivulla tai paperiliitinmerkkinä koelistauksessa. Voit selvittää, onko kokeessa lisäosan tuottamaa poistuvaa sisältöä, käyttämällä Abittia ilman lisäosia ja katsomalla onko kokeen sisällössä erittäin pitkää teksti- ja numerojonoa.

Kokeen liitteet pystyy muuntamaan tavanomaiseksi liitetiedostoksi seuraavasti:

 1. Avaa kokeen esikatselu oma.abitti.fi-osoitteessa. Tämä onnistuu jo pidetyssä kokeessakin.
 2. Tallenna haluamasi liitteet tiedostoiksi omalle koneellesi. Tämä onnistuu esimerkiksi Firefox tai Chrome -selaimessa oikealla hiiren napilla ja valitsemalla “Tallenna kuva nimellä… / Save image as … “ ja kirjaamalla kuvalle nimi. Tiedostonnimenä base64-inline-kuville esim. Firefox tarjoaa “index”
 3. Lataa koe siirtotiedostona itsellesi ja tuo koe uudelleen siirtotiedostona. Lisäosassa saattaa olla myös mahdollisuus kopioida koe.
 4. Lisää tallentamasi liitteet kokeen liitetiedostoiksi.
 5. Poista tallentamasi Base64-muotoiset kuvat ja liitteet.