Den nya virtuell provlokalserver definition fixar problem med senaste Vagrant versioner

En ny Vagrant-fil som löser kompatibilitetsproblemet med senaste Vagrant version (2.2.8 och senare) kan laddas upp på den virtuella provlokalsservern genom att uppdatera Abitti-provservern med Naksu. Denna uppdatering kräver inte att examinandernas eller servrarnas pinnar uppdateras. Om ni användar version av Vagrant innan 2.2.8, är denna uppdatering inte nödvändigt.

Störning förbi i Abittis förhandgranskning

Det var en störning i Abitti provredigerings förhandgranskning på gång gällande prov med base64-koderat bilagor, <audio> och <video> -markering och stylinformation från 29.1 till 30.1. kl 15.45. Felet har nu fixats. Vi beklakar olägenheten som felet orsakat.

Häiriö ohi Abitin kokeen esikatselussa

Abitin kokeenlaadinnan esikatselussa oli häiriö 29.1.-30.1.2020 klo 15.45, joka esti base64-koodattujen kuvien, <video>, <audio> -tägien ja muotoilujen näkymisen opettajan laadintapalvelun esikatselussa. Häiriö on korjattu Pahoittelemme häiriön aiheuttamaa haittaa.

Uppdateringar till Abitti-provredigering

Uppdaterat 12.2.2020 se överstrykning. Oma.Abitti.fi-tjänsten har uppdaterats med följande egenskaper: Prov som innehåller bilagor kommer att anpassas till ett nytt provformat. Om du vill hänvisa till en bilaga i provuppgiften bör du följa följande anvisningar: Skärmbild: <e:image src=”BILDENS_NAMN.SUFFIX” /> <img src=”/attachments/bild.png” /> Hänvinsing till en bilaga: <e:attachment-link ref=”BILAGANS_NAMN.SUFFIX” /> <a target=”_blank” href=”/attachments/bilaga.odt”>Text</a> Hänvisningar till bilder …
Läs mer…

Abitin tehtävänlaadinnassa muutoksia

Päivitetty 12.2.2020 ks. yliviivaukset. Oma.Abitti.fi:n kokeen laadintaa on päivitetty seuraavasti: Liitetiedostoja sisältävät kokeet muunnetaan uuden ulkoasun mukaiseen koeformaattiin. Jos haluat viitata koetehtävissä kuvatiedostoihin, tulee viittaus tehdä seuraavasti: Kuvaviittaus: <e:image src=”KUVAN_NIMI.PÄÄTE” />  <img src=”/attachments/kuva.png” /> Viittaus liitetiedostoon: <e:attachment-link ref=”TIEDOSTON_NIMI.PÄÄTE” /> <a target=”_blank” href=”/attachments/liite.odt”>Teksti</a> Kuvaviitteet, jotka on tehty aiemmin HTML-merkkauksella <img> ja <a> -tägeillä muunnetaan automaattisesti uuteen …
Läs mer…

En ny Abitti-version har publicerats

En ny Abitti-version har publicerats idag den 17.1.2020. För användaren syns följande ändringar: Den samiska tangentbordskartan har korrigerats så att den återspeglar tangentbordslayouten. Statistikinsamlingen för datorer har fixats (hwdata.abitti.fi). Provmiljöns instruktioner har kompletterats med exakta värden för trigonometriska funktioner. Belastningstestet för provmiljön använder sig av det nya provformatet. Ändringarna som publicerats med denna Abitti-version tas …
Läs mer…

Uusi Abitti-versio julkaistu

Uusi Abitti-versio on julkaistu tänään 17.1.2020. Käyttäjälle näkyvää uutta versiossa on: Saamen kielen näppäimistökartta on korjattu vastaamaan käytettyä näppäimistöasettelua. Käytettyjen tietokoneiden tilastotoiminnallisuus (hwdata.abitti.fi) on korjattu. Koeohjetta täydennetty trigonometristen funktioiden tarkkojen arvojen osalta Koeverkon kuormitustestaus perustuu uuteen koeformaattiin. Nämä muutokset ovat käytössä kevään 2020 ylioppilaskokeiden koejärjestelmässä, joka perustuu tähän Abitti-julkaisuun. Julkaistu tikkuversio on lähes yhteensopiva aiempien …
Läs mer…

Päivitetty: Oma.abitti.fi:ssä käyttökatkos 30.10.

Päivitys: katko päättyi 9.10. Abitin-koepalvelussa osoitteessa oma.abitti.fi on keskiviikkona 30.10. käyttökatkos, jonka suunniteltu pituus on n. kolme tuntia. Katkos alkaa klo 8.30. Katkon aikana kokeita ei voi luoda, muokata, ladata tai vastauksia siirtää palveluun eikä arvostella kokeita. Jos teillä on kokeita, joita haluatte pitää keskiviikkona, ladatkaa koetiedostot jo edeltävänä päivänä ja siirtäkää vastaukset vasta käyttökatkon …
Läs mer…