Problemet med att kopiera prov med det gamla provformatet har åtgärdats

Det förekom ett problem under veckoslutet och början av veckan med prov som skapats med den gamla editorn. Problemet orsakade att examinander inte kunde lägga till skärmdumpari i provens svarsrutor. Felet förekommer inte i de prov som skapats med Bertta. Problemet åtgärdaeds idag kl. 12.00. Prov som laddats från oma.abitti.fi för detta måste laddas på …
Lue lisää…

Problem i formeleditorn

På grund av programfel var det möjligt att ladda ner från Abittis webbtjänst ett prov, som hade problem med formeleditorn. Felet är nu fixat. De som laddat ner ett prov med felet har kontakts per e-post där det rekommenderas att laddar provet på nytt. Vi beklagar felet.

Inga ändringar görs i Abitti inför examen hösten 2020

På grund av coronavirusläget är det inte möjligt att göra ändringar i Abitti eftersom gymnasierna och examinanderna inte har möjlighet att ta dem i bruk vid distansundervisning. Detta innebär samtidigt att det inte görs några ändringar i provsystemet inför studentexamen hösten 2020. Till exempel kommer inte de nya digitala MAOL:s tabeller att finnas med i …
Lue lisää…

Den nya virtuella provlokalservern fixar kompatibilitetsproblemet med VirtualBox 6.1

En ny Vagrant-fil som löser kompatibilitetsproblemet med VirtualBox version 6.1 kan laddas upp på den virtuella provlokalsservern genom att uppdatera Abitti-provservern med Naksu. För att fungera kräver den nya Vagrant-filen att versionen på den installerade HashiCorp Vagrant är minst 2.2.7 (för tillfället den nyaste publicerade versionen). Även Naksu har uppdaterats till version 1.11.0 och fungerar …
Lue lisää…

Störningen förbi

Webbsidorna abitti.fi och oma.abitti.fi var nere den 9.1.2020 mellan kl. 16.36 – 19.53. Vi beklagar olägenheten som felet orsakat.

Nästa vecka uppdateras Abitti

I slutet av nästa vecka (vecka 3) publiceras en ny version av Abitti. Vi rekommenderar att gymnasierna uppdaterar i åtminstone sina serverpinnar och virtuella servrar eftersom datainsamlingen av fungerande datormodeller (https://hwdata.abitti.fi, nu även på svenska!) inte har fungerat i den nuvarande versionen. Den nya versionen fungerar ihop med den nuvarande, dvs. nuvarande servrar fungerar med …
Lue lisää…

Tre Abitti-svar synts åt utomstående

Abitti har haft en dataskyddslucka, med vilket man genom att ändra på slutet ett svars kända krypterade URL-adress slumpmässigt kunnat hitta ett annat svar. Efter undersökningar, har man kommit fram till att med hjälp av denna lucka har tre svar visats åt utomstående. Omedelbart efter att luckan har kommit till kännedom, har krypteringen av URL-adresser …
Lue lisää…

Uppdaterat 8.11: En ny Abitti-version har publicerats

Uppdaterat 8.11: Laggt till versionnumret på den kompatibla äldre versionen. Uppdaterat 7.11: Namnet på personen som hittade datasäkerhetsluckan. En ny Abitti-version har publicerats idag den 6.11.2019. För användaren syns följande ändringar: De bifogade programmen Casio Classpad Manager, Geogebra 5 och 6, Marvin Sketch och TI NSpire inklusive tilläggsprogram har uppdaterats. Den nya versionen fixar probelemt …
Lue lisää…

TI Nspires licens har föråldrats i Abitti

TI Nspires licens har föråldrats i Abitti under veckoslutet. Detta hindrar användningen av programmet i Abitti med Abitti-verionen ABITTI1937F (223) och tidigare versioner. Problemet löses nästa vecka, när en ny Abitti-version publiceras. Licensens datum kontrolleras från datorn man använder för provlokalens server. Om man vill ändra på datumet på provlokalens servers, skall man göra det …
Lue lisää…