Anvisningar för stödpersonal: it-personal, stödlärare, e-Tutorer, vaktmästare, rektorer osv.