Bertta är i fortsättningen Abittis primära editor

Studentexamensnämnden har utvecklat en ny Bertta-editor för Abitti så att man kan träna för studentexamen med prov som är lik studentexamensproven. Bertta-editorn har idag bytts till Abittis primära editor. Den gamla editorn kan fortfarande användas, men problem med editorn eller prov som den producerar är inte längre åtgärdade.

Med Berttas ”visuella editor” kan du bifoga bilder direkt från urklippet och formler med SEN:s formeleditor. Du kan välja svarstyper som är bekanta från studentprov: text, kort text, flervalssvar och rullgardinsmenysvar. Bilagor kan bifogas till en specifik uppgift, som i studentprov.

Det går snabbt att skapa nya övningsprov med Bertta utifrån uppgifterna från studentprov importerade från Examina och gamla Abitti-prov. Till exempel är det lätt att återanvända uppgifter från delen för hörförståelse i språkprov i egna övningsprov.

Bertta kan också ställa in dekrypteringskoden för proven. Om gymnasiet kommer överens om en gemensam dekrypteringskod är det lika enkelt att ladda upp övningsprov till provlokalens server som i studentprov: det räcker med att bara ange en kod.

Om den ”visuella editorn” får slut på verktyg kan du redigera provet i kodfliken. Detta låter dig ställa in, till exempel, det maximala antalet gånger du kan lyssna på ljudsnuttar eller den maximala längden för ett textsvar. Den senare funktionen kommer att vara i bruk i studentexamen tidigast hösten 2022.

Till skillnad från den gamla editorn ser Bertta till att de prov som skapas följer Abittis MEX-provformat och därmed visas som önskat under provtillfället. Den gamla editorn kommer att vara i bruk till åtminstone sommaren 2022.

I detta sammanhang förhindrar vi att skapa provfiler som överskrider 500 kilobyte med den gamla editorn. I praktiken hindrar detta att bifoga base64-enkodade filer. Denna metod användes för att lägga till bilagor före 2017, då ett enkelt sätt att lägga till bilagor lades till i den gamla editorn. Denna metod fungerar ännu. Vi varnade om förändringen för två år sedan.

Läs mera: