Bertasta ensisijainen Abitti-editori

Ylioppilastutkintolautakunta on kehittänyt Abittiin uuden Bertta-editorin, jotta ylioppilastutkintoon voisi harjoitella ylioppilaskokeen kaltaisilla kokeilla. Bertta-editori on tänään muutettu Abitin ensisijaiseksi tehtäväeditoriksi. Vanhaa tehtäväeditoria voi edelleen käyttää, mutta editorin tai sen tuottamien kokeiden ongelmia ei enää korjata.

Bertan “visuaalisella editorilla” tehtävänantoihin voi liittää kuvia suoraan leikepöydältä ja kaavoja YTL:n kaavaeditorilla. Valittavissa on ylioppilaskokeista tutut vastaustyypit: teksti-, lyhyt teksti-, monivalinta- ja pudostusvalikkovastaukset. Liitetiedostot voi liittää ylioppilaskokeiden tapaan tiettyyn tehtävään.

Bertalla on nopeaa rakentaa uusia harjoituskokeita Examinasta tuotujen ylioppilaskokeiden ja vanhojen Abitti-kokeiden tehtävistä. Esimerkiksi kuullun ymmärtämisen osakokeiden tehtäviä kielikokeissa on nyt helppo uusiokäyttää omissa harjoituskokeissa.

Bertalla voi myös asettaa laadittavan kokeen purkukoodin. Jos lukio sopii yhteisen purkukoodin, on harjoituskokeiden lataaminen koetilan palvelimelle yhtä helppoa kuin ylioppilaskokeissa: vain yhden koodin syöttö riittää.

Jos “visuaalisen editorin” keinovalikoima loppuu, voi koetta muokata koodivälilehdellä. Näin voi asettaa esimerkiksi ääninäytteiden maksimikuuntelukerrat tai tekstivastauksen enimmäispituuden. Jälkimmäinen ominaisuus tulee ylioppilaskokeissa käyttöön aikaisintaan syksyllä 2022.

Vanhasta editorista poiketen Bertta varmistaa, että laaditut kokeet noudattavat Abitin MEX-koeformaattia ja siten näkyvät koetilanteessa halutulla tavalla. Vanha editori on käytössä ainakin kesään 2022 saakka.

Tässä samassa yhteydessä estämme yli 500 kilotavun koetiedostojen laatimisen vanhalla editorilla. Käytännössä tämä estää base64-koodattujen liitteiden lisäämisen. Tätä tapaa käytettiin liitetiedostojen lisäämiseen ennen vuotta 2017, jolloin vanhaan editoriin lisättiin helppo tapa liitetiedostojen lisäämiseen. Tämä tapa toimii edelleen. Tästä muutoksesta varoitettiin kaksi vuotta sitten.

Lue lisää: