Bertta har vunnit stor popularitet

Abittis nya Bertta-editor har tagits emot väl. Den har bidragit till att användningen av MEX-formatet som används i studentexamen ökat i övningsproven.

En av Berttas mest praktiska funktioner är möjligheten att kopiera individuella provuppgifter från gamla Abitti-prov till nya prov. Den här funktionen har förbättrats avsevärt under den senaste månaden. Om du inte har fått dina bästa uppgifter kopierat i början av året, försök nu på nytt!

Gamla prov bevaras

Många Abitti-användare har varit oroliga över ödet för proven med den gamla editorn och provformatet.

Studentexamensnämndens mål är att alla prov som arrangerade med Abitti använder sig av MEX-formatet. Detta möjliggör att det gamla provformatet som försvunnit från studentproven kan tas bort från server- och examinandpinnarna. Den gamla koden underhålls inte längre och oron är att den kan orsaka problem vid framtida studentprov.

Övergången till MEX-formatet verkar gå bra (se diagrammet nedan):

  • Allt flera Abitti-användare skapar sina prov med Bertta (blått område)
  • Andelen prov som skapas med det gamla formatet minskar hela tiden (gult område)
  • Den förbättrad automatiska provkonvertern (grönt område) konverterar i bästa fall en tredjedel av proven som skapats med den gamla editorn

Redan nu är mer än hälften av proven gjorda med det nya provformatet och andelen växer stadigt. Berttas användarvänlighet, uppgifternas kopieringsfunktion och möjligheten att redigera gamla studentprov som importerats från Examina verkar bidra till att MEX-övergången sker av sig själv.

Omnämnandet i förra blogginlägget om att den gamla editorn kommer att finnas kvar åtminstone till sommaren 2022 har tolkats som att den avskaffas sommaren 2022. Denna tolkning är felaktig.

Vi kommer att släppa ut en ny Abitti-versionen efter höstens studentprov. I denna stora uppdatering som innehåller en ny versionen av Debian, avskaffas möjligheten att använda Abitti-prov med det gamla formatet. En del av proven i det gamla formatet fungerar fortsättningsvis eftersom Abittis automatiska konverter kan ändra dem till det nya formatet.

När den nya Abitti-versionen publiceras i oktober-november:

  • Abittis gamla editor är i bruk
  • Prov skapade i det gamla formatet finns i bruk till exempel genom Berttas kopieringsfunktion för uppgifter
  • Prov som skapats med Bertta kan laddas för överföring till provlokalens server
  • Prov skapade med den gamla editorn kan laddas för överföring till provlokalens server, såvida inte den gamla editorns förhandsvisning visar varningstexten i högermarginalen ”Provets utseende motsvarar inte proven i studentexamen”

Delta i Bertta-demon

Vi har fått frågningar om utbildningar för Bertta-editorn. Vi hoppas att Berttas instruktioner är till hjälp vid vanlig användning. Finesserna i MEX-formatet beskrivs i ett onlinedokument och kamratstöd kan sökas från MEX-formatets forum.

Utöver detta stödmaterial som redan är tillgängligt online, kommer vi att köra två demon på distans vid följande tidpunkter:

  • ons 6.4. kl. 15.00–16.00 Anmälning
  • mån 11.4. kl. 15.00–16.00 Anmälning (inställt på grund av sjukdom)
  • ons 13.4. kl. 15.00–16.00 Anmälning Inspelningen

Vi strävar till att publicera inspelningar av demona. Demona arrangeras på finska men frågor kan ställas naturligtvis även på svenska.