Registrering till Abitti

Varje Abitti-användare behöver ett eget användarnamn och lösenord. På så sätt säkerställs att endast den som gjort upp provet känner till frågorna och svaren. Före registreringen bekanta dig med Abittis licensavtal och dataskyddsbeskrivning.

 1. Börja med att klicka på ”Prov” i det övre högra hörnet på Abitti-webbplatsen.
 2. Ange din e-postadress i fältet. Ett meddelande som innehåller din personliga returlänk till Abitti skickas till denna adress.
 3. Returlänken öppnar den egentliga registreringssidan, där du kan ange den övriga informationen och godkänna Abittis användningsvillkor. Nu är du redo att utarbeta ditt första prov!

Registrering till Abitti

Skapa prov med olika frågetyper

Dessa instruktioner förklarar hur man gör prov till Abitti med Bertta-editorn.

 1. I Abittis huvudvy, på sidan Kontoinställningar, kan du ange språket för Bertta-editorn, som också är standardspråket för nya prov, och presentationsspråket för flerspråkiga prov
 2. Börja göra ett nytt prov genom att trycka på knappen ”Skapa nytt prov”.
 3. Ge provet ett namn.
 4. Ge vid behov instruktioner till examinander. Det finns ett separat fält för instruktioner.
 5. Klicka på den uppgiftstyp du önskar

Med Bertta-editorn är du mer fri att kombinera olika typer av svar i uppgifter. Varje typ av svar måste dock ha sin egen uppgift eller deluppgift.

Bertta är uppdelad i två delar. Den vänstra sidan är tillägnad att skapa prov och den högra sidan visar hur prov- och materialsidorna ser ut för examinanderna.

Det finns fyra olika svarstyper att välja mellan: text, kort text, flervalsalternativ och rullgardinsmenysvar.

På fliken Hämta uppgift kan du inkludera uppgifter från dina tidigare prov i det nya provet. Klicka på fliken "Hämta uppgift". Det går inte alltid att importera uppgiften om innehållet i den gamla uppgifter inte stöds i Bertta-editorn. Bertta hämtä uppgift

För att lägga till en uppgift, tryck på +lägg till uppgift. När du har lagt till en uppgift kan du ge den en titel och formulering om du vill. Om du lämnar rubriken tom kommer examinanden endast se uppgiftsnumret som titel.

Uppgiften kan ha deluppgifter eller alternativt olika svarstyper: text med skärmdumpar och formler, kort text, flervalsfrågor flervalsfrågor i luckor.

Bertta läg till uppgift
Du kan lägga till ett textsvar genom att klicka på knappen textsvar. Poängen i uppgiften bestäms av de gemensamma poängen för olika svar i uppgiften. Du kan ändra maxpoängen för ett svar genom att redigera poängen bredvid svaret. Detta fungerar även för andra svarstyper. Bertta lägga till ett textsvar

I ett flervalssvar ser examinanden alla svarsalternativ samtidigt. Endast ett av alternativen kan väljas.

Flervalssvar kan bara läggas till deluppgifter. Du kan placera text, bilder, till exempel från urklippet (Ctrl-V) eller formler med formeleditorn (Ctrl-E) i svarsalternativen.

Du är fri att registrera poängen för svarsalternativen. Om du vill kan du ställa in poäng för flera alternativ eller minuspoäng för fel alternativ.

Bertta Lägga till ett flervalssvar

I svar med flervalsluckor väljer examinanden ett alternativ som blir synligt i svaret. Korta svar kan användas till exempel för kompletteringsuppgifter (produktiva uppgifter med luckor i främmande språk).

Börja med att lägga till bakgrundstext till uppgiften.

[kuvakaappaus, jossa korostettu “teksti”-painike ja näkyy ERSÄTT DENNA TEXT]

Infoga bakgrundstexten du vill ha i stället för texten ERSÄTT DENNA TEXT.. Det enklaste sättet är att kopiera texten från urklippet. Du kan redigera texten efter att ha klistrat in den.

Flytta sedan kursorn till den första luckan och klicka på rullgardinsmeny- eller kortsvarsknappen.

Fyll i rullgardinsmenyn med svarsalternativ och deras poäng. Svarsalternativen kan förutom text vara bilder och formler.

Bertta Skapa svar med luckor eller flervalsluckor
På vänster sida av varje uppgift eller dess deluppgifter hittar du pilar som pekar uppåt eller nedåt. Tryck på pilarna för att ändra ordningen på uppgifterna i önskad riktning. I den visuella editorn kan en deluppgift inte överföras till en annan uppgift. För att flytta till exempel deluppgift 2.1. till uppgift 1., använd som hjälp kodeditorn. Bertta Ändra ordningen på uppgifterna

Det enklaste sättet att lägga till bilder är att använda ett skärmdumpsverktyg för att kopiera dem till urklippet, gå med kursorn till en uppgift eller till exempel flervalssvarsalternativ och klistra in bilden från urklippet (till exempel Ctrl -V). Du kan också dra bilder till rutan på fliken Bilagor.

Editorn har i bruk Abittis formeleditor (Ctrl-E) för att lägga till formler till proven. Formler kan också läggas till svarsalternativen i flervals- eller flervalsluckor.

Nya filer skriver över filer med samma namn.

Bertta Lägga till bilder och formler

Varje uppgift har en materialsida-del där du kan lägga till material. De kan vara text eller bilagor, som pdf-, video- eller LibreOffice-filer. Materialets titel används i provet som länktext.

För att lägga till text och bilder, klicka på textknappen och ersätt texten ERSÄTT DENNA TEXT med egen text eller en bild från urklippet (till exempel Ctrl-V).

För material i filform, börja med att flytta materialet till fliken Bilagor. Du kan sedan lägga till filen som material för uppgiften genom bilaga-knappen:

Bertta lägga till material på materialsidan

Gör så här:

 1. Lägg till inspelningen som en filbilaga på normalt sätt.
 2. Gå till kodfliken
 3. Sök upp (Ctrl-F) koden för inspelningen t.ex. med hjälp av filnamnet. Koden kan t.ex. se ut så här: e:audio src="ljudfil.mp3"
 4. Lägg till attributet times="x" till koden för inspelningen, t.ex. så här: e:audio src="ljudfil.mp3" times="2"

Uppspelningsgångerna för inspelningar som lagts till på materialfliken kan inte begränsas.

Det är även möjligt att i början av provet lägga till material som är gemensamt för alla uppgifter i provet. Titta närmare på detta exempelprov för att komma igång. Ladda upp provet och för in det i oma.abitti.

Notera att denna typ av material inte kopieras med uppgifterna till ett nytt prov så som material som fogats till en enskild uppgift.

Med Bertta kan du göra flera delar i dina prov. Med delarna kan du:
 • Skapa delar av prov med valfria uppgifter. I detta fall varnas examinanden om hen svarar på för många uppgifter. Vid bedömningen kan bedömaren välja att ge noll poäng för överskridande svar.
 • Förhindrar användning av CAS-kalkylatorprogram (jfr med Del A i matematikproven i studentexamen).
Du kan ändra på egenskaperna för delaen via kugghjulsknappen i det övre högra hörnet av delen. Bertta Delens egenskaper

När du kopierar gamla provuppgifter till provet kan du stöta på filer som inte används i provet. Du kan ta radera dessa filer genom fliken Bilagor.

Om en fil används i en uppgift kan den inte raderas.

Bertta Radering av överlopps filer
Provens dekrypteringskod lottas på det bekanta sättet. Om du vill kan du ställa in provets dekrypteringskod på fliken Dekrypteringskod. Om alla prov på samma provtillfälle har samma dekrypteringskod behöver du bara ange koden en gång på provlokalens server. Bertta Ställa in dekrypteringskoden

Det förvalda språket för provsidan i nya prov kan ställas in på fliken Kontoinställningar i oma.abitti.

Provsidans språk i färdiga prov kan ändras i kodvyn. Sök upp koden e:exam-version lang="xxx". I prov på finska är språkkoden fi-FI och i prov på svenska sv-FI.

Ljud- och videofiler komprimeras och paketeras av SEN med hjälp av konversionsskript som körs under Linux. De konverterar filerna till formaten webm och mp3, som Firefox kan visa, minskar bildstorleken på videorna så att den är lämplig och komprimerar filerna så att de är så små som möjligt.

Tyvärr finns det inte Windowsversioner av konverteringsskripten.

Testa provet

testa_prov

För att testa provet behöver du både provlokalens server och examinandens dator kopplade ihop med en nätverkskabel. Du kan föra in testprovets svar till Abitti för bedömningen. Kom dock ihåg att alltid ladda provuppgiftsfilen exam_xxx.mex på nytt till provlokalens server innan du håller ett prov till en annan studerandegrupp.