Registrering till Abitti

Varje Abitti-användare behöver ett eget användarnamn och lösenord. På så sätt säkerställs att endast den som gjort upp provet känner till frågorna och svaren. Före registreringen bekanta dig med Abittis licensavtal och dataskyddsbeskrivning.

  1. Börja med att klicka på ”Prov” i det övre högra hörnet på Abitti-webbplatsen.
  2. Ange din e-postadress i fältet. Ett meddelande som innehåller din personliga returlänk till Abitti skickas till denna adress.
  3. Returlänken öppnar den egentliga registreringssidan, där du kan ange den övriga informationen och godkänna Abittis användningsvillkor. Nu är du redo att utarbeta ditt första prov!

Registrering till Abitti

Skapa prov med olika frågetyper

  1. Skapa ett prov med att klicka på knappen ”Skapa nytt prov”.
  2. Ge provet ett namn och observera att för varje provtillfälle och grupp bör du ha ett unikt prov. Du kan duplicera prov med hjälp av denna guide.
  3. Vid behov kan du ge anvisningar för provet
  4. Klicka på önskad provtyp.

Du kan välja bland tre olika frågetyper: textfält, flerval och lucktest. För varje fråga kan du definiera olika poäng. Halva poäng kan inte ges men du kan dubblera poängen så att 6 poäng blir 12.

text

På en fråga med textfält ges svaret i textform. Om du önskar kan du ge studerandena möjlighet att foga bilder till sitt svar.

 

flerval

En flervalsuppgift innehåller en uppgiftsbeskrivning och därefter flera frågor med svarsalternativ. Observera att det rätta svaret på en flervalsuppgift väljs i detta skede. Endast ett alternativ kan vara rätt. Det rätta svarsalternativet kan inte ändras efter att provet hållits.

 

lucka

I en lucktestuppgift ges uppgiften i fältet ”Uppgiftsbeskrivning”, varefter svartsalternativ kan sättas in  i texten. För kursorn till det ställe i texten där du önskar sätta i en lucka, och klicka sedan på ”Tillägg lucka vid kursorn”. Också i denna uppgiftstyp kan endast ett alternativ vara rätt, och det rätta alternativet kan inte ändras efter provet.

Bilagor i prov

Du kan lägga till filer som bilagor i kursproven, som finns i studerandens webbläsare i en egen flik. Material-fliken består av en lista på de filnamn som använts, så uppmärksamma filnamnen du använder. Filernas namn får inte innehålla procentmärket (%).

Det går att förhandsgranska bilagorna i webbtjänsten, men det lönar sig att testa kompatibiliteten speciellt med videofilerna och provmiljön.

Bilagorna kan maximalt vara 300 MB per prov. Märk, att om samma server har flera prov med stort antal bilagor, kan trafiken mellan servern och studerandenas maskiner stockas.

 

Gör så här vid editeringen av provet:

Matematisk text i profrågor

Abitti stöder både LaTeX och AsciiMath. LaTeX-kod kan skapas med många avgiftsfria tjänster på nätet. För att få koden att synas på rätt sätt ska du skriva in slash1 före och efter koden du skapat. Observera att du inte ska använda ”snedstreck” utan ”omvänt snedstreck”. Märk, att <-tecknet söndrar formeln och lönar sig att använda HTML-entiteten &lt; i stället.

 

latex_sv

Testa provet

testa_prov

För att testa provet behöver du både provlokalens server och examinandens dator kopplade ihop med en nätverkskabel. Du kan föra in testprovets svar till Abitti för bedömningen. Kom dock ihåg att alltid ladda provuppgiftsfilen exam_xxx.meb på nytt till provlokalens server innan du håller ett prov till en annan studerandegrupp.