Programmera med Python i nya Abitti

Den nya versionen av Abitti innehåller ett antal små uppdateringar och förbättringar. Det är nu möjligt att programmera med Python på ett mellanblad i provsystemets anvisningar. Egenskapen är också tillgänglig i webbversionen av anvisningarna på adressen cheat.abitti.fi. Ett separat blogginlägg har också publicerats gällande egenskapen. Examinanderna har bett om att få möjlighet att lyssna på bakgrundsmusik för att stänga ut oljud i provlokalen. Detta är nu också möjligt genom provsystemets anvisningar.

Programmet 4F-häftet har uppdaterats till den senaste versionen och GeoGebra 6 har återställts till version 6.0.639 som användes i examen våren 2021. Tyvärr öppnas trots det fortfarande ett tomt fönster då en fil sparas i programmet, men efter at fönstret stängts går filen att spara. SEN har meddelat GeoGebra om problemet.

Provlokalens server försöker kontrollera om datumet på servern är korrekt. Om datumet på servern är tidigare än publiceringsdatumet för den Abittiversion som används ska datumet korrigeras innan proven laddas upp på servern. Syftet med denna kontroll är att säkerställa att de datumbundna licenserna i provsystemet fungerar (Casio, TI-Nspire).

De nya versionerna är kompatibla med versionerna SERVER21174 och ABITTI2118E och nyare. Uppdateringen innehåller inte nya drivrutiner.
Alla förändringar i den nya versionen kan ses i förändringsloggen (på finska).