Teknisk Abitti-uppdatering underlättar administration av pinnfria examinanddatorer

Den nya Abittiversionen (ABITTI2143J ABITTI21443, se uppdatering) som gavs ut idag är en teknisk uppdatering. Den innehåller inga ändringar i upstartmenyn, iexaminandens vy eller i programmen.

Uppstart av datorn från intern hårdskiva är nu lite lättare jämfört med vad det var då egenskapen lanserades med den förra Abitti-versionen genom att filerna med Abitti nu kan finnas även i ett NTFS-filsystem utöver de tidigare FAT- och ext-filsystemen. Detta underlättar administrationen av “dubbelbootande Abitti” tillsammans med operativsystemet Windows.

Den nya uppdateringen är endast till nytta för de gymnasier som planerar att starta Abitti jämsides med operativsystemet Windows. En ny version av serverpinnen ges inte ut tillsammans med denna version av examinandpinnen. Den nya versionen är kompatibel med serverversionen SERVER21174 och nyare.

Uppdatering 8.11.2021 

Versionen 2143J innehöll ett fel och har nu dragits tillbaka. Firmware-kod från en gammal Debian-distribution hade på grund av ett fel installerats i versionen. Firmware-koden har ersatts i den nya versionen 21443 som ges ut idag.