Nya drivrutiner i oktoberversionen av Abitti

Abitti-versionen (ABITTI2140K och SERVER2140F) som publicerats idag innehåller som största ändring Linux-kärnans nya version 5.14 samt uppdateringar av befintliga versioner. Uppdateringar har kommit till både examinand- och serverpinnen. Genom uppdateringarna utökas kompatibilitet och datasäkerheten underhålls.

I2c-förbättringen som fungerade med Francium-startalternativet har nu utvidgats till alla startalternativ med version 5.10 (Natrium, Polonium, Radon, Radium och Uranium).

Provmiljöns instruktioner (även cheat.abitti.fi) har uppdaterats. På fliken för kemi har natriumsulfatets information korrigerats och på fliken för fysik har en tabell över bränslen, värden för vattnets densitet, tilläggsenheter, en tabell om synliga ljusets spektrum och formler för energi som frigörs vid förbränning och dämpandet av gammastrålning i ett medium lagts till. Instruktionerna är öppen källkod och man kan komma med ändringsförslagförslag till dem. Tack till Aapo Heiska och Panu Viitanen för de föreslagna ändringarna.

Gamla versionen av MAOL:s digitala tabeller har avlägsnats.

Felet med synligheten av flerspråkiga Abitti-prov vid valet av prov samt problem med skärmdumpar i vissa specifika situationer har åtgärdats.

Abittis användarvillkor har uppdaterats till version 1.4. Uppdateringen förtydligar att SEN inte äger immateriella rättigheter till all skivavbildens programvara och i vilka delar av skivavbilden det är förbjudet att klargöra kodens struktur och innehåll. Tack till Luukas Ahola för att ha påpekat detta.

Åtkomst till servrar för delning av bilagor som används i vissa gymnasier har tagits bort från examinandpinnen eftersom Abittis egna bilagor har varit i bruk redan under flera år. Tack till Tuure Luosto, som tipsade om denna gamla lämning.

Det är lättare än tidigare att installera Abittis examinandpinne på datorns interna minne intill datorns egna operativsystem (så kallad dual-boot). Efter ändringen kan de komponenter som krävs för Abittis drift installeras och uppdateras på datorns ”värdoperativsystem”. Relaterade instruktioner kommer att uppdateras under de kommande veckorna.

De nya versionerna är kompatibla med SERVER21174- och ABITTI2118E-versionerna eller nyare versioner. Det lönar sig att uppdatera examinandpinnarna eftersom den nya versionen innehåller en uppdaterad licens på TI Nspire –programmet.

Före uppdateringen av virtuella servrar ska det administrativa programmet för servrar Naksu uppdateras till version 2.0.5.