Med Bertta kan man redigera MEX-prov

Abitti har försetts med möjligheten att redigera prov som skapats med det deklarativa språket MEX. MEX-formatet används i studentprov och dess ”grammatik” beskrivs i dokumentet.

Med den första versionen av Bertta-editorn som publicerades idag kan man skriva MEX-språk och se på provets förhandsvisning. Därefter kommer Bertta att uppdateras med egenskapen att hantera bilagor på samma sätt som i den gamla Abitti-editorn. Berttas utveckling kommer att fortsätta efter detta.

Den gamla Abitti-editorn är fortfarande tillgänglig för att skapa och redigera Abitti-prov.