Programfix för fel i valet av prov utgiven

Ett fel som inverkar på examinandernas inloggningsvy har uppdagats på den version av provlokalens server, SERVER21265, som för tillfället erbjuds. Felet leder till att vissa prov fattas i den lista på prov som kan väljas av examinanden.

För att felet ska framkomma krävs ett provpaket som innehåller MEX-prov på både svenska och finska och dessutom ett eller flera prov i det gamla MEB-formatet. Språket på provet väljs i proveditorn oma.abitti.fi och syftet med valet är att det inverkar på hur proven visas på inloggningssidan. Prov i MEB-format uppkommer oftast då webbläsarinsticksprogram som underlättar skapandet av prov används.

Felet framkommer inte i följande fall:

  • Provpaketet innehåller endast prov i det gamla MEB-formatet
  • Provpaketet innehåller svenskspråkiga MEX-prov och prov i MEB-format
  • Provpaketet innehåller finskspråkiga MEX-prov och prov i MEB-format

En programfix som åtgärdafelet kan installeras genom att ladda upp det bifogade provet. Provets dekrypteringskod är korjaus. Genom detta uppdateras servern, oavsett om den är virtuell eller om den har startats från en pinne. Då detta är gjort kan provpaketet med de egentliga proven laddas upp på servern. Efter att programfixen installerats visas proven i det gamla MEB-formatet som finskspråkiga prov i inloggningsvyn.

Länk till uppdateringsfilen: https://static.abitti.fi/tuki/exam_korjaus-2021-08-26.mex