Korjaus kokeen valintaongelmaan julkaistu

Nyt jaossa olevasta koetilan palvelinversiosta SERVER21265 on löytynyt kokelaiden kirjautumisnäkymään vaikuttava ongelma. Virhe ilmenee siten, että valittavasta koelistauksesta puuttuu kokeita.

Virheen ilmeneminen vaatii koepaketin, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä MEX-muotoisia kokeita ja näiden lisäksi vanhan MEB-formaatin mukainen koe. Kokeen kieli valitaan oma.abitin tehtävänlaadintasivulla ja sen tarkoitus on vaikuttaa kirjautumisnäkymään. MEB-formaatin mukaisia kokeita syntyy yleensä käytettäessä tehtävänlaadintaa helpottavia selainlisäosia.

Virhettä ei ilmene seuraavissa tapauksissa:

  • Koepaketissa on vain vanhan MEB-formaatin kokeita
  • Koepaketissa on suomenkielisiä MEX-kokeita ja MEB-formaatin kokeita
  • Koepaketissa on ruotsinkielisiä MEX-kokeita ja MEB-formaatin kokeita

Korjaus ongelmaan on asennettavissa lataamalla palvelimelle koe, jonka purkukoodi on “korjaus”. Tämä päivittää virtuaali- tai tikkupalvelimen. Tämän jälkeen palvelimelle voi ladata halutun koepaketin. Korjauksen asentamisen jälkeen MEB-formaatin kokeet näkyvät kirjautumisikkunassa suomenkielisinä kokeina.

Kokeen latauslinkki: https://static.abitti.fi/tuki/exam_korjaus-2021-08-26.mex