Abittiversionen som motsvarar höstens studentexamenspinne har nu publicerats

Den Abittiversion som motsvarar examinandpinnen som används i höstens studentexamen har nu publicerats. De synliga förändringarna gäller inloggningen och kontrollen av examinandens identitet.

Om man har laddat upp både prov som utförs på svenska och prov som utförs på finska på servern visas en separat språkvalspunkt på inloggningssidan. Endast de prov som motsvarar det valda språket visas för examinanden som loggar in. Detta minskar förhoppningsvis antalet felaktigt valda prov i studentexamen. Det har redan sedan förra våren varit möjligt att välja provets språk i Abitti-proveditorn.

Från och med studentexamen nu på hösten görs egna versioner av proven upp för syn- och hörselskadade examinander. Examinander som genom beslut om specialarrangemang skriver dessa prov hittar proven genom att välja Visa prov för specialgrupper i nedre kanten av inloggningssidan. Valmöjligheten visas endast om prov för specialgrupper har laddats upp på servern. Det är inte möjligt att markera prov som prov för specialgrupper i Abitti-proveditorn.

Syftet med förändringarna som gjorts på den för övervakarna ämnade identifieringssidan som visas efter inloggningen är att ytterligare minska antalet fel som sker vid identifieringen av examinander. De två första tecknen i personbeteckningen har täckts över för att födelsedagens datum som används vid bekräftandet av identifieringen säkert kommer från identifieringshandlingen som examinanden visar för övervakaren eller från övervakarens provprotokollutskrift.

Förutom dessa synliga förändringar gällande inloggningen har ett antal mindre ändringar gjorts i den nya versionen. På provlokalens server visas nu det datum som ställts in på servern. Detta minskar förhoppningsvis på antalet incidenter där fel datum på servern hindrar användningen av de licensbelagda programmen (TI Nspire och Casio ClassPad Manager). En detaljerad lista över förändringarna (på finska) finns i förändringsloggen.

Kompatibilitet 

Den nya versionen av provlokalens server fungerar tillsammans med alla versioner av examinandpinnen som publicerats detta år (ABITTI2106S och senare). Vi rekommenderar varmt att examinandpinnarna uppdateras, eftersom den nyaste versionen förutom förändringarna i inloggningen även innehåller viktiga datasäkerhetsförbättringar. Inloggningsförändringana fungerar givetvis endast med uppdaterade pinnar.

Exempel på inloggnings- och identifieringssidorna 

I detta exempel har en hel mängd prov laddats upp på servern:

Eftersom det finns både svenskspråkiga och finskspråkiga prov på servern visas språkvalet för examinanden:

Proven för specialgrupper visas via en separat valmöjlighet:

Exempel på sidan för bekräftande av identiteten: