Språkval i provuppgiftseditorn

Idag har möjligheten att välja språk på provet lagts till i provuppgiftseditorn i Abitti. Provets språk kan vara antingen finska eller svenska. Språket som valt då provet skapas bestämmer på vilket språk de fasta texterna i provet visas.

Förändringen hör ihop med den förtydligade inloggningssidan som tas i bruk i studentexamensproven vid höstens examen. Då examinanderna identifierar sig och loggar in med den nya studentexamensinloggningen väljer hen det egna gymnasiets undervisningsspråk, varefter endast proven på detta språk visas. Syftet med förändringen är att minska antalet fall där examinanden väljer fel prov.