Den nya versionen av Abitti innehåller de instruktioner som finns med i hösten examensprov

I den version av Abitti som ges ut idag, ABITTI2226G och SERVER2226A, finns den version av provsystemets instruktioner som används i höstens studentexamensprov med. Instruktionerna är nu mera omfattande än tidigare. Som vanligt kan instruktionerna även ses på adressen https://cheat.abitti.fi. 

Den nya versionen av Abitti innehåller även de versioner av Linux-kerneln som används i höstens studentexamensprov. Därmed kan man med pinnen försäkra sig om att datorn fungerar i höstens examen. Belastningstesten för servrarna somanvänds i höstens prov kan också göras med denna version. 

Versionerna som nu ges ut fungerar i kors med de versioner somgavs ut i början av maj (ABITTI2216Z och SERVER22216L). Användning av äldre versioner kan leda till problem som finns beskrivna i utgivningsmeddelandet för de tidigare versionerna.

Alla förändringar i den nya versionen kan ses i förändringsloggen (på finska). 

Följande version av Abitti ges ut i oktober-november. Vi strävar till att denna version skulle basera sig på den nyaste Debian-versionen 11, “Bullseye”.