Användningen av AbittiUSB upphörde 20.6.2022 

För ett år sedan avslutade vi distributionen av AbittiUSB-programmet som används för skrivningen av de USB-minnen som används i Abitti. Innan dess hade vi i åratal rekommenderat balenaEtcher-programmet för att skriva minnespinnarna. Den är enkel att använda, öppen källkod och tillgänglig för flera olika operativsystem – allt som allt så bra att underhållet av SEN:s egen AbittiUSB kändes som ett slöseri av skattepengar.

Användningen av AbittiUSB upphörde slutgiltigt 20.6.2022. Programmet får inte längre information om nya versioner från SEN:s server.

Vi höll på att glömma skrivningen av minnena 2014

I slutet av 2014 var det bråttom med SEN:s digitala projekt. Vårt mål var att öppna provsystemet avsett för övningsbruk till gymnasierna i januari 2015. Fokus låg på editorn som behövs för redigeringen av provuppgifterna och bedömningstjänsten som används för att bedöma provprestationerna, men under ett vardagligt lunchsamtal började vi fundera på hur man skriver USB-minnen.

Hittills var det tänkt att gymnasierna skulle ladda upp skivavbilderna och skriva dem på USB-minnet med tidstypiska redskap som Win32 Disk Imager som fortfarande delas ut. Vid lunchbordet blev vi oroliga för att det skulle vara klumpigt att skriva ett minne i taget. Dessutom behövde användaren se till att skivavbilden laddades och att dess felfrihet blev kontrollerad.

Dåligt genomförande av en bra idé

Som alltid verkade lösningen enkel: Man skriver ett program som laddar ner en skivavbild, kontrollerar dess riktighet automatiskt och samtidigt skriver en skivavbild på alla USB-minnespinnar som är anslutna till datorn.

Den första versionen av lösningen uppstod som ”tjänstemannaarbete”. MEB-DD var skrivet på VBScript och FreePascal. Användargränssnittet hade skapats med Windows HTA, dvs. en webbläsarbaserad applikation.

MEB-DD -ohjelman käyttöliittymäkuva

Utvecklingsteamets ansiktsuttryck var sevärda när MEB-DD presenterades för dem. I ett gott samförstånd konstaterades att konceptet var bra, men inte genomförandet. Utvecklingen av studentexamensregistret fördröjdes för att hinna färdigställa en fungerande och underhållsduglig applikation till publiceringen av Abitti.

AbittiUSB:s kurvor i uppgång

AbittiUSB publicerades tillsammans med Abitti i januari 2015. Vi på SEN var mycket nervösa inför publiceringen och mottagandet av Abitti. Vi ville naturligtvis veta om Abitti fungerar, men samtidigt sprida ett positivt budskap om hur ibruktagandet framskrider.

AbittiUSB gav oss information om antalet skrivna minnespinnar. Dessa siffror följdes med hårt öga på den skärm som monterats på väggen i teamrummet. På första sidan på webbplatsen Abitti.fi pysslade vi ihop grafer som visade antalet skrivna minnespinnar och ordnade prov. Graferna var kumulativa för att säkerställa ett positivt budskap.

I slutet av våren kopierades redan så många minnespinnar att det inte längre var meningsfullt att visa graferna.

USB-monster föddes hösten 2016

Till en början planerade vi att de minnespinnar som används i studentproven skulle köpas som en tjänst av ett företag i branschen. Vi besökte några företag i branschen som stolt presenterade apparater som kopierade några tiotals minnespinnar åt gången. De kopierade filerna från Windows FAT-formaterade minnespinnar till målpinnarna. Inte precis vad vi ville.

Efter besöken bestämde vi oss för att ändra planerna. Skrivandet av USB-minnena var en så central del för att studentexamensproven skulle lyckas att vi behövde göra det själv. För kopieringen skaffades bordsmaskiner med USB 3.1-styrkort och USB-hubbar med metallstomme.

Till en början var det meningen att minnena skulle skrivas med AbittiUSB. Snart upptäckte vi att den tidens Windows inte klarade av att skriva tiotals USB-minnen samtidigt. Däremot var försöken med Linux uppmuntrande. På en dator kunde man skriva över 60 USB-minnespinnar samtidigt.

Från och med hösten 2016 har minnespinnarna för alla studentprov skrivits med USB-monsterprogrammet, som är öppen källkod. Det fungerar endast i Linux och användargränssnittet är vackert uttryckt ”professionellt”.

I åratal har SEN:s minnespinnemästare vänligt men bestämt avvisat alla utvecklingsförslag, eftersom hen anser att USB-monster gör precis vad som krävs: skriver tiotusentals minnespinnar så snabbt som möjligt.

Öppen källkod

Alla program som används för att skriva minnespinnarna är nu öppen källkod, efter att källkoden för AbittiUSB också publicerades i juni 2022 eftersom den är befriad från aktiv tjänst.

Lättast tar man i bruk USB-monster genom att installera Linux-serverinstallationen skriptad av SEN på datorn.