Uppdaterad MAOL digitabeller i den nya versionen av Abitti

Det finns inga större synliga förändringar i Abitti-versionen som publicerats idag. Otava har uppdaterat MAOL digitabeller till en ny version. Utskriftsfönstret på fliken Programmering i provmiljöns instruktioner visar nu även längre utskrifter som kan kopieras till urklippet.

Funktionaliteten som ansvarar för den tekniska övervakningen i provmiljön har ersatts med en ny, som ger mer tillförlitlig information om examinanden och hens dators vid utförandet av studentprovet. Som ett resultat av ändringen kommer det i övervakarens vy med gamla Abitti-pinnar att uppstå meddelanden om ett fel i den tekniska övervakningen. Detta beror på att övervakningsprogrammet som följer med provuppgifterna inte fungerar i den äldre versionen av Abitti. Meddelandet hindrar inte utföring av prov.

En korrigering har gjorts i skärmdumpen med högupplösta skärmar. Som ett resultat av korrigeringen kan vissa av examinandernas skärmdumpar visas större än vanligt i bedömningen.

Alternativen i startmenyn förblir desamma, även om nyare versioner av Linux-kärnor har infogats:

  • 4.9.272-2 -> 4.9.290-1
  • 4.19.194-3 -> 4.19.208-1
  • 5.10.46-5 -> 5.10.103-1
  • 5.14.9-2 -> 5.16.11-1

Om den nya versionen av Abitti tas i bruk, kräver det uppdatering av både examinanders pinnar och servrar. Det finns inget tekniskt hinder för att fortsätta använda äldre versioner av Abitti.

Alla förändringar i den nya versionen kan ses i förändringsloggen (på finska).