Tagning av skärmdump fungerar inte i prov som gjorts med den gamla editorn (felet åtgärdat)

På grund av ett fel i den nyaste versionen av Abitti (ABITTI2216Z) fungerar inte tagningen av skärmdump i sådana gamla prov som det inte varit möjligt att konvertera till det nya MEX-formatet. Man kan känna igen dessa prov i förhandsvisningen i den gamla editorn. Om texten “Provets utseende motsvarar inte proven i studentexamen” visas i förhandsvisningen kommer tagningen av skärmdumpar inte att fungera i den nya versionen av Abitti.

Tagning av skärmdump fungerar i prov som gjorts ned Bertta och i de prov som det varit möjligt att konvertera till MEX-formatet. I det senare fallet visas inte den ovan nämnda varningstexten.

Problemet kommer att åtgärdas under de närmaste dagarna. Innan problemet är åtgärdat kan det kringås på något av följande sätt:

  • Provet som gjorts med den gamla editorn görs till ett Berttaprov genom att kopiera in en provuppgift som gjorts med den gamla editorn med verktyget för kopiering av uppgifter i Bertta
  • Avlägsna formatering ur provet i den gamla editorn tills texten “Utseendet på provet motsvarar inte proven I studentexamen” inte längre visas I förhandsvisningen
  • En äldre version av Abitti används

Uppdateringar:

  • Lösningen för detta problem kommer att distribueras genom provpaketen. Datumet för distribueringen är ännu inte känt. (Uppdatering 13.5 kl. 10.40)
  • En korrigeringspatch distribueras tillsammans med provpaketen. Patchen följer med i provpaket som laddats må 16.5 kl. 12 eller senare och överförs automatiskt från provlokalens server till examinandernas datorer. (Uppdatering 16.5. kl. 14.05)