Uudessa Abitti-versiossa päivitetyt MAOL-digitaulukot

Tänään julkaistussa Abitti-versiossa ei ole suuria näkyviä muutoksia. Otava on päivittänyt MAOL-digitaulukot uuteen versioon. Koeympäristön ohjeiden ohjelmointivälilehden tulostusikkuna näyttää nyt myös pitkät tulostukset ja ne voi kopioida leikepöydälle.

Koeympäristön teknisestä valvonnasta vastaava toiminnallisuus on korvattu uudella, joka tuottaa aiempaa luotettavampaa tietoa ylioppilaskoetta suorittavan kokelaan ja hänen käyttämänsä tietokoneen toiminnasta. Muutoksen seurauksena vanhoilla Abitti-tikuilla valvojan näyttöön tulee ilmoitus häiriöstä teknisessä valvonnassa. Tämä johtuu siitä, että koetehtävien mukana toimitettava valvontaohjelman osa ei toimi vanhassa Abitti-versiossa. Ilmoitus ei estä kokeen suorittamista.

Korkearesoluutioisten näyttöjen ruudunkaappaukseen on tehty korjaus. Korjauksen seurauksena osa kokelaiden ruudunkaappauksista voi näkyä arvostelusta tavallista suurikokoisempina.

Käynnistysvalikon vaihtoehdot pysyvät samoina, joskin mukana on aiempaa uudemmat versiot Linux-kerneleistä:

  • 4.9.272-2 -> 4.9.290-1
  • 4.19.194-3 -> 4.19.208-1
  • 5.10.46-5 -> 5.10.103-1
  • 5.14.9-2 -> 5.16.11-1

Uuden version käyttöönotto edellyttää sekä kokelaan tikkujen että palvelinten päivittämistä. Vanhempien Abitti-versioiden käytön jatkamiselle ei ole teknistä estettä.

Kaikki päivityksen muutokset löytyvät muutoslokista.