Den nya versionen av Abitti med programversionerna för vårens examen

En ny version av Abitti har getts ut. På den nya pinnen finns de programversioner som används i studentexamen våren 2021. En ny egenskap är möjligheten att utföra prov med hjälp av en separat dator. Detta gör det möjligt för examinander med särskilda behov att öva sig också i samband med kursprov. Möjligheten att koppla upp en separat dator kommer i studentexamen att användas

  • av examinander som erhållit beslut om assisterad utskrift som specialarrangemang från och med examen våren 2021.
  • av synskadade examinander som erhållit rätt att i examen använda egen, specialutrustad dator från och med examen hösten 2021.

Övningsprov för synskadade examinander är tillgängliga endast om de på samma sätt som studentexamensproven är kodade i ”det nya provformatet”. Prov som gjorts upp med editorn i Abitti är tillgängliga ifall inga externa insticksprogram har använts och proven är tekniskt enkla och innehåller uppgifter och svar i textform. Tekniska anvisningar för hur en separat dator kopplas upp ges av Abitti-stödet och mer information om ”det nya provformatet” finns i ett tidigare blogginlägg.

Den nya versionen är kompatibel med alla versioner som publicerades under hösten 2020 baserat på Debian Buster.

Övriga ändringar:

  • I vissa specifika fall har det förekommit problem med uppkopplingen av examinandens dator och servrar till nätet. Situationen blir förhoppningsvis bättre med den nya versionen.
  • Tilläggsprogrammen till TI Inspire, som ges ut av SchoolStore Team Oy, har uppdaterats. I den nya versionen finns en separat tilläggsdel för matematik med.
  • Kopiering av formler direkt från den nya versionen av MAOL:s digitabeller till svarsfältet fungerar nu. I motsats till vad som tidigare meddelades berör detta den nya versionen av tabellerna. Formler kan precis som tidigare inte kopieras från den gamla versionen av MAOL:s digitabeller.

Uppdateringar:

  • Lagt till information om bakåtkompatibilitet (12.1.)