Naksu uppdateras

Naksu, som underlättar hanteringen av den virtuella provlokalsservern, uppdateras till version 2.0.0. Den största förändringen är att den nya versionen av Naksu inte längre behöver programmet HashiCorp Vagrant för att fungera.

Naksu uppdateras automatiskt i samband med att den startas ifall datorn är uppkopplad till internet.

Åtgärder i samband med uppdateringen

Den nya Naksu installerar den virtuella maskinen direkt i VirtualBox, och den gamla virtuella maskinen, som skapats med Vagrant, blir kvar i bakgrunden. Om det inte finns provprestationer som inte tagits ut kan den gamla servern tas bort före den nya installeras genom att klicka på knappen ”Avlägsna servern”.

Nya Naksu installerar Abittiservern med ”Installera eller uppdatera server för” -funktionen som, precis som tidigare, finns bland hanteringsverktygen.

Naksu version 2 används i vårens studentexamen

Den nya versionen av Naksu används i studentexamen på våren. En installationskod som fås genom examenstjänsten före examen räcker för att kunna ladda ned den rätta skivavbilden. Det är inte länge nödvändigt att flytta omkring en Vagrantfile-fil.

Inga programförändringar krävs

För att använda Naksu 2 krävs inga ändringar eller uppdateringar av programmen på datorn. HashiCorp Vagrant kan avinstalleras, men det är inte nödvändigt att göra det.

Tack till alla som testat Naksu

Tack till alla som deltagit i testandet av Naksu 2 genom att ge respons!