Nästa Abitti-version ges ut vid årsskiftet

Följande version av Abitti kommer att ges ut vid årsskiftet. Det exakta datumet för detta meddelas senare. Följande förändringar kommer att finnas med i denna nästa version. Listan nedan uppdateras vid behov.

  • I vissa fall kopplas inte examinandens dator upp till nätet då datorn startas. Ett sätt att åtgärda detta har hittats och testas för närvarande.
  • En uppdatering av de tilläggsdelar till TI Inspire som SchoolStore Team Oy ger ut kommer att finnas med. I den nya versionen finns en separat tilläggsdel för matematik.
  • I den gamla versionen av MAOL:s digitabeller går det inte att kopiera formler direkt till svarsfältet. Otava har nu levererat en fix som åtgärdar detta, och som kommer att finnas med i den kommande versionen.
  • Synskadade studeranden kan göra Abitti-prov genom att koppla sin egen specialutrustade dator till en examinandens dator som startats från en Abitti-pinne. Våren 2021 utför dock synskadade studentexamensproven på samma sätt som tidigare, men hösten 2021 utförs proven direkt i Abitti. Vi önskar få respons på det nya sättet att utföra proven av gymnasierna och av synskadade studeranden under våren.

Versionen som används i studentexamen våren 2021 bygger på den version som ges ut vid årsskiftet.

Inga förändringar kommer att göras i listan över hjälpprogram som finns tillgängliga. En ny version av programmet LoggerPro har kommit ut, men det är ännu osäkert om den hinner med i Abitti-utgåvan vid årsskiftet och därmed även med på pinnarna som används i examen våren 2021.