Patchversion har publicerats

En ny uppdatering som åtgärdar fel som uppdagats i den förra versionen av Abitti har publicerats.

Den nya versionen kan användas i kors med den version som publicerades tidigare ifall de uppdagade felen i den tidigare versionen inte stör användningen.

Pinnarna som används i studentexamen våren 2021 bygger på den Debian Buster-baserade verionen av Abitti som publicerades i oktober. Följande publicering av uppdateringar av Abitti planeras ske i januari.