(Uppdaterat 12.9.) Den nya Abitti-versionen blickar mot vårens 2020 studentexamen

Uppdaterat den 12.9.2019: Uppdaterat skapningsinstruktionerna för augusti versionen

Uppdaterat den 11.9.2019: Skapande av augusti 2019 Abitti-versionens pinnar (nedan), och namnet på det nya startalternativet helium

På tisdagen den 10.9.2019 har en ny Abitti-version publicerats. Den nya versionen innehåller flera ändringar som påverkar provens utseende och datormodellers kompatibilitet. Dessutom innehåller versionen små ändringar och fixar t.ex. gällande svarsfältet. Dessa ändringar påverkar inte höstens 2019 studentexamen och t.ex. lönar det sig att ordna prelimärprov inför höstens examen med den äldre versionen. Belastningstestet som skall utföras inför studentexamen skall göras med den äldre versionen.

Den äldre versionens Abitti-servrar och examinandpinnar fungerar inte i kors med den nya versionen.

Provens nya utseende

Med den nya Abitti-versionen kan man hålla prov med nytt utseende. Det nya utseendet är i bruk för första gången i vårens 2020 studentexamen. Det nya provutseendet är mera tydligt och tillgängligt än tidigare och medför att proven är mera enhetliga.

Proven med det nya utseendet som kan skapas med Abittis provskapningstjänst är till en början simpla. Stöd för mera mångsidiga prov framskrider under hösten och vintern. Prov med det nya utseendet kan för tillfället innehålla

 • textuppgifter,
 • textuppgifter, vilkas svar kan innehålla bilder och formler,
 • flervalsuppgifter,
 • flervalsuppgifter med luckor,
 • en separat del A för matematik, dvs. en del där vissa räknarprogram är begränsade och
 • LaTeX-formler i uppgitstexten.

Prov med bifogat material eller ascii-math-formler i uppgiftstexten fungerar inte ännu med det nya utseendet. Troligtvis fungerar inte heller prov som skapats med tilläggsprogram med nya provutseendet. Dessa prov fungerar som tidigare.

Vem som helst kan skapa ett prov med det nya utseendet i oma.abitti.fi-tjänsten. Provet skapas som tidigare, men provets egenskaper bestämmer om provet visas med det nya utseendet under provtillfället. Även Abitti-versionen som är i bruk påverkar om provet visas med nya eller gamla utseendet.

Om ett prov kan visas med det nya utseendet, ser man det i förhandsgranskningen, då det i sidan av provet kommer texten “Studentprov 2020”. Dessutom genereras t.ex. en innehållsförteckning i provet. Eftersom rubriker till uppgifter inte kan ännu ändras i provskapningstjänsten, används uppgiftstypen i innehållsförteckningen.

Bild från förhandsgranskningen

Även om provet visas med det nya utseendet i förhandsgranskningen, fungerar provet även med äldre Abitti-versioner. Då visas provet med det äldre utseendet i provtillfället, dvs. provet kan fortsättningsvis hållas med äldre pinnar och servrar. För studeranden visas provet med det äldre utseendet vid returneringen av bedömningen, oavsett hur provet visats under provtillfället.

Prov med äldre och nya utseendet kan blandas i provpaket med flera prov.

Svarsvältets anvisningar i den nya Abitti-versionen har placerats bakom ett frågetecken i övre balken. I prov med det äldre utseendet finns anvisningarna under svarsfältet.

Förbättrad kompatibilitet

Den nya Abitti-versionen innehåller nya drivrutiner och startalternativet helium. Detta medför att vissa datormodeller, som inte tidigare har fungerat med Abitti, kan nu fungera. Det är värt att observera, att de nya startalternativen och drivrutinerna inte är med i höstens 2019 studentexamen.

Abitti-stödet har i augusti blivit kontaktat gällande datorer, där säljaren har på olika sätt antytt att datorn är lämplig för studentexamen, men köparen tycker att verkligheten inte motsvarar hens uppfattning om lämplighet.

Det är bra, att datorförsäljarna har bekantat sig med tekniken Abitti kräver och kan informera sina kunder vid köp av datorer. Där är även bra, att de testade datorerna presenteras tydligt för kunderna. Löften om att en viss dator är lämplig för studentexamen är alltid säljarens och Studentexamensnämnden fastställer inte att en viss datormodell är lämplig för studentexamen. Till exempel användes enligt loggdata 1959 olika datormodeller vid vårens matematikprov i studentexamen. Det är därför omöjligt att Abitti-stödet skulle kunna bekanta sig med kompatibiliteten för enstaka datormodeller.

Enligt vad nämnden blivit kontaktad har man marknadsfört som lämpliga datorer för studentexamen datorer som går att boota till Abitti, men för att få tangentbordet, musen, USB-portarna, ljudkortet och nätförbindelsen att fungera krävs flera tilläggsapparater. Nämnden önskar, att man vid marknadsföringen och försäljningen skulle ge realistisk information om datorns användbarhet och tilläggsapparater. Vid lämplighetslöften skulle det var bra att specificerar vilka tilläggsapparater som behövs för att datorns skall fungera. För att förebygga fusk skall tilläggsapparaterna inte vara trådlösa i studentexamens prov.

Ifall köparen anser att den köpta datorn inte uppfyller de löften som givits av säljaren lönar det sig att förhandla om saken med försäljaren. Om säljaren inte vill rätta situationen, kan köparen vara i kontakt med Konkurrens- och konsumentverkets Konsumentrådgivning: https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/

I Abittis instruktioner [linkki] utgår man från att nya gymnasister skall i första hand följa det egna gymnasiets instruktioner, för att datorn säkert är lämplig för gymnasiets läromiljö. I instruktionera har det även förtydligats varför vissa datorer inte är kompatibla med Abitti.

Abitti-stödet under studentexamen

Studentexamen ordnas under tiden 16.9.-3.10.2019. Under examensdagarna stöder Abitti-stödet per telefon endast i ärenden gällande studentexamen. Stöd gällande Abitti ges via epostadressen abitti@ylioppilastutkinto.fi.

Skapande av augusti 2019 Abitti-versionens pinnar

Skivavbilderna som Etcher behöver finns på adresserna

Användning av AbittiUSB:

 1. Ladda ner den senaste skivavbilden till AbittiUSB
 2. Stäng AbittiUSB
 3. Ladda ner antingen koe.zip eller ktp.zip (ovan)
 4. Välj den nerladdade zip-filen och dubbelklicka på den
 5. Kopiera koe.dd eller ktp.dd filen till urklippet (Ctrl + C)
 6. Gå till katalogen %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\YtlDigabi (skriv adressen i övre balken i explorer)
 7. Ersätt filen koe.dd eller ktp.dd med filen från urklippet (Ctrl+V)
 8. Starta AbittiUSB
 9. Nu kan du skapa pinnar med den äldre Abitti-versionen
 10. Stäng AbittiUSB
 11. Till slut, töm katalogens %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\YtlDigabi innehåll