Ny Abitti-version och förhandsinfo om provens nya utseende

Uppdaterat 9.8.2019: Studerandepinnarna och serverpinnarna i den nya versionen fungerar inte i kors med den föregående Abitti-versionen.

Ny Abitti-version har publicerats

På tisdagen den 6.8.2019 har en ny Abitti-version publicerats. Versionen innehåller små förbättringar, som är i bruk även i höstens studentexamen. Denna Abitti-version är den sista vars servrar ryms på en 8 Gb minnespinne. De påföljande versionerna kräver en minnespinne på minst 16 Gb.

Den mest märkbara förbättringen i den nya Abitti-versionen är det  förbättrade belastningstestet. Belastningstestet har utvecklats att ta bättre hänsyn till belastningstoppar i nätverkstrafiken, till exempel då studerandena samtidigt sparar bifogade videofiler. I det nya belastningstestet simuleras en minut långa belastningstoppar i nätverket var fjärde minutunder hela simulationen. I studentexamen utförs belastningstestet med virtuella servrar samt de minnespinnar som Studentexamensnämnden skickat, men det lönar sig att testa det egna Abitti-nätverket på gymnasiet också. 

Dessutom innehåller den nya versionen små bugfixar, av vilka den mest synliga är att formeleditorns verktygsbalk inte låser sig när man byter från formel till formel med långsamma datorer.

Studerandepinnarna och serverpinnarna i den nya versionen fungerar inte i kors med den föregående Abitti-versionen.

Nytt provformat på kommande 

Sedan hösten 2018 har Studentexamensnämnden utvecklat ny teknik för proven i studentexamen. Denna så kallade provformatsändring medför att provens utseende blir tydligare och tillgängligare än tidigare. På samma gång förändras nästa all kod som utför renderingen av provet.

Provformatsändringen möjliggör en bättre framtida utveckling av renderingen och framställningen av proven. Med det gamla provformat har man varit tvungen att använda besvärliga ad hoc -trix för att få proven att se ut så som de som utarbetat provet har velat. Underhållet och bakåtförenligheten med dessa trix har varit ett ständigt trubbel. Proven i det gamla formatet visste egentligen inget om sin egen struktur, utan t.ex. innehållsförteckningar och materialfliken har skapats för hand i studentexamensproven. Denna process har varit både tidskrävande och felbenägen, och den har försvårat utvecklingen av utarbetandet av proven.

Det nya provformatet har tillsvidare testats på Studentexamensnämnden och det första fälttestet utfördes i Helsingin Aikuislukio i Mäkelänrinteen toimipiste i juni. I testet användes ett gammalt studentexamensprov, som läraren valt och som SEN levererade med det nya provformatet. Testet gick bra och vi vill tacka Helsingin Aikuislukio och i synnerhet lektor Heidi Savolainen för att testet kunde utföras!

Det nya provformatet tas i bruk i studentexamen på våren 2020. Man kan pröva på det i Abitti efter en versionsuppdatering som kommer ut i början av september. Prov med det gamla formatet kan ändå användas också i fortsättningen. I samband med uppdateringen kommer vi att informera mera om det nya provformatet och ändringar det medför.

Det nya provformatet testades i juni.