Ny version av Abitti, möjlighet att ångra radering av prov och ny Telegram-grupp för it-stöd

En lärare som av misstag raderat ett kursprov i Abitti-webbtjänsten innan svaren har laddats upp och bedömts behöver inte längre kontakta Abitti-stödet för att lösa situationen. Läraren kan med hjälp av en ny funktion i webbtjänsten ångra raderingen och återställa provet så att svaren kan föras in och bedömas. Det är nu också möjligt att ångra raderingen av enskilda provsvarspaket i webbtjänsten. Som förut finns raderade prov och provsvar kvar i systemet i minst tre månader, varefter de raderas för gott.

I slutet av nästa vecka ges en ny version av Abitti ut. Den motsvarar den version som används i vårens studentexamen. Inga ändringar har gjorts gällande programmen på examinandpinnen sedan den förra versionen (ABITTI2053T).

Nämnden har tagit meddelandetjänsten Telegram i bruk och grundat Telegram-gruppen ”YTL IT” där det är möjligt för it-stödpersoner och andra som jobbar med provsystemet att diskutera saker som berör servrarna, nätet i provlokalen eller övrig teknik i provsystemet. Abitti-stödet finns också med i gruppen. Det är möjligt att gå med i gruppen via länken https://t.me/joinchat/ffN077ONryYyODVk. Gruppen är tvåspråkig.

Vid examen förra hösten visade det sig vara fördelaktigt att vid problemsituationer ha en videoförbindelse. Utifrån detta kommer nämnden att rekommendera att det i varje provlokal finns en telefon med Telegram-appen installerad.