Abitti-version som motsvarar vårens studentprov

Den version av Abitti som motsvarar versionen som används i vårens studentexamensprov har nu getts ut. Den förra versionen ABITTI2053T innehöll redan de versioner av programmen som används i vårens prov, men i den nya versionen har en mängd förbättringar gjorts. Den version som nu ges ut är kompatibel med de versioner som getts ut den 3.11 (ABITTI20451 ja SERVER2045G) eller senare.

Rättstavningskontrollen i Firefox tagen ur bruk

I den nya versionen ABITTI2106S har ett exploateringssätt, som gjort det möjligt för den som utför provet att använda rättstavningskontroll på engelska, åtgärdats. Exploateringsmöjligheten har funnits med i provsystemet en lång tid. De egentliga rättstavningsdatabaserna och ordlistorna har avlägsnats u Abitti, men i webbläsaren Firefox fanns en inbyggd rättstavningsfunktion som kunde kopplas på av användaren. Användandet av funktionen krävde grundläggande programmeringskunskaper, eftersom rättstavningskontrollen inte fungerade i de normala svarsfönstren i Abitti. Studentexamensnämnden har i enlighet med allmän datasäkerhetspraxis förbundit sig att inom tre månader publicera alla dataskyddsanmälningar som kommit till nämndens kännedom. Vi tackar den person som upptäckte exploateringsmöjligheten. Personen ifråga ville att hens namn inte publiceras.

WxMaxima har fått en startikon, men Okular saknar fortfarande en

En ikon för att starta programmet WxMaxima, som används för symbolisk kalkyl, har lagts till i programmenyn på examinandens dator. Tyvärr upptäckte vi alltför sent att startikonen för programmet Okular, som används för att läsa PDF-filer, också saknas. Till all lycka är programmet lätt att starta då man öppnar PDF-filer från provets materialflik, på arbetsbordet eller i mappen Nedladdningar. Anvisningar om detta kommer att läggas till i anvisningarna för övervakare för vårens studentexamensprov.

Förbättringar på provlokalens server gällande nätet

Många små förbättringar har gjorts på provlokalens server. Uppstarten av serverns nätuppkoppling har förbättrats och problemet med synkroniseringen av servern och reservservern har åtgärdats. I våra egna tester ska det nu vara problemfritt att starta en server som startas från minnespinne med andra pinne inkopplad.

De nyaste versionskoderna kan läsas maskinellt

I Abitti har nya versionskoder stegvis tagits i bruk. De nya koderna består av ett prefix för servern (SERVER) eller examinandens dator (ABITTI) följt av utgivningsåret och -veckan, samt ett extratecken som ändras efter behov.

Versionskoderna visas systematiskt på vår webbsida för nya utgåvor, på startpinnen (till exempel genom att kpplla in pinnen i en dator med Windows 10), på arbetsbordet på servern och examinandens dator, samt i Naksu. Det gamla sättet att numrera versionerna med ett nummer var ämnat för programmet Abitti-USB och gjorde att vi var tvungna att alltid ge ut både en serverpinne och en examinandpinne. Detta har emellanåt lett till onödiga utgåvor och onödigt omskrivande av pinnar.

Versionskoderna för de nyaste utgåvorna kan läsas maskinellt genom följande adresser:

Mer information