Nya Abitti innehåller en viktig datasäkerhetsuppdatering samt startalternativen för höstens studentexamen

Abitti-serverversionen SERVER21174 som publiceras idag innehåller en viktig datasäkerhetsuppdateringfix. Gymnasierna bör omedelbart uppdatera sina provlokalsservrar. Provlokalsservrar som kontinuerligt hålls på, bör kopplas bort från det trådbundna eller trådlösa provnätet tills uppdatering är gjord.

Tipset som lätt till uppdateringen har kommit utanför Studentexamensnämnden. Enligt generell praxis, har nämnden bundit sig vid att publicera alla datasäkerhetsluckor som den fått till kännedom inom tre månader. Normalt publiceras informationen gällande luckan vid uppdateringen som fixar problemet. Informationen gällande denna lucka publiceras först på torsdagen den 6.5., så att gymnasierna har tid att uppdatera sina servrar.

Vid detta tillfälle vill vi redan tacka det sakkunniga white hacker –teamet för informationen som ledde till uppdateringen och deras professionella kommunikation under hela processen.

Examinandversionen ABITTI2117T innehåller startalternativen, som är i bruk under höstens studentexamen:

  • Natrium, Polonium, Radon, Radium och Uranium startar kernel-versionen 5.10
  • Det nya startalternativet Francium (kernel 5.10) kan hjälpa med att få touchpaden att fungera

De andra startalternativens kernel-versioner har uppdaterats.

Abitti innehåller flera små fixar och förbättringar, som upptäcktes under studentexamen våren 2021. Den viktigaste förbättringen lättar kopplingen av en separat dator i provnätet, eftersom den separata datorns nätkonfigurationer behöver inte ändras.

Tack även till den person som vill förbli anonym, som på eget önskemål fixade ljudbalanserna på ljudtestet.

Alla fixar och uppdateringar finns i ändringsloggen (endast på finska).

Examinandpinnen som publicerades i februari (ABITTI2106S) kan användas med den nya servern. Kompatibiliteten med äldre examinandpinnar har inte testats.