Uppdatering av examinandens pinne

En datasäkerhetslucka har hittats från examinandpinnen, som gavs ut förra torsdagen. Luckan möjliggör, att provdeltagaren utför komandon med adminstratörsrättigheter. Examinandpinnen ABITTI2118E, som åtgärder datasäkerhetsluckan har publicerats idag.

Närmare information om denna lucka och luckan som gälde serverpinnarna publiceras på torsdagen den 6.5.

Ett stort tack går till Tuure Luosto, som upptäckte datasäkerhetsluckan.