Tutkinnon koejärjestelmään ja Abittiin uusia ominaisuuksia syksyllä 2018

Tämä Abitti-tiedote julkaistaan poikkeuksellisesti myös Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilla blogitekstinä, koska se sisältää tutkinnon järjestämiseen liittyviä tietoja. Abitti-järjestelmän kehittämisestä tiedotetaan jatkossakin Abitti.fi-sivuilla.

Merkinnät kaavoihin ja kuviin

Syksyn uusia digitaalisia ylioppilaskokeita ovat mm. fysiikka ja kemia. Erityisesti näitä kokeita varten Abittiin ja digitaalisten ylioppilaskokeiden arvostelupalveluun on lisätty mahdollisuus tehdä merkintöjä vastauksissa oleviin kuviin ja kaavoihin. Merkintä tehdään valitsemalla osa kuvasta hiirellä. Merkintään voi liittää kommentin samaan tapaan kuin alleviivaukseen.

Merkintätoiminnallisuus on käytössä kaikissa ylioppilaskokeissa ja Abitti-kokeissa, myös vanhoissa, joten sitä voi kokeilla esimerkiksi jo palautetussa Abitti-kokeessa.

Elokuun uudet Abitti-tikut ja virtuaalipalvelimet

Julkaisimme heinäkuun lopussa uudet versiot palvelimen ja kokelaan USB-muisteista sekä virtuaalipalvelimista. Käynnistysvaihtoehdot ovat samat kuin toukokuun USB-muistilla, ja nämä vaihtoehdot löytyvät myös syksyn ylioppilastutkinnossa käytettävistä USB-muisteista. Päivitykset ovat pieniä:

  • Koejärjestelmän ohjeisiin on lisätty vinkit CSV-tiedostojen käsittelyyn erityisesti fysiikan ja kemian ylioppilaskoetta silmällä pitäen. Koejärjestelmän ohjeita voi katsoa osoitteessa https://cheat.abitti.fi.
  • Fysiikan, kemian ja matematiikan aineistoja koejärjestelmän ohjeissa on päivitetty.
  • Kaavaeditorista on korjattu muutamia pieniä virheitä. Kaavaeditorin demoversio on osoitteessa https://math-demo.abitti.fi/.

Täydellinen lista muutoksista löytyy Abitin muutoslokista.

Jos Abitti-kurssikokeissa käytettäviä opiskelijan USB-muisteja päivitetään, on myös palvelimen USB-muistit ja virtuaalikoneet päivitettävä. Vanhat opiskelijan USB-muistit toimivat uuden palvelinversion kanssa.

Naksu-ohjelma helpottaa virtuaalisten palvelinten hallintaa

Virtuaaliset palvelimet ovat saavuttaneet suurta suosiota Abitti-kokeissa. Virtuaalikoneen hallintaan tarkoitetun Vagrant-ohjelman komentoriviin pohjautuva käyttöliittymä on koettu hankalana. Ylioppilastutkintolautakunnan kehittämällä Naksu-ohjelmalla voi tehdä voimassaolevien ohjeiden mukaiset toimenpiteet toimenpiteet virtuaalipalvelimille hiirtä klikkailemalla. Naksu-ohjelma osaa käynnistää virtuaalipalvelimen, asentaa tai päivittää Abitti- ja yo-palvelimen sekä ottaa varmuuskopion palvelimen levystä. Naksu-ohjelma on saanut nimensä Abitin ohjeissa esiintyvän opettaja Onervan kissalta.

Pian julkaistaviin valvojan ohjeisiin on lisätty varmuuskopioiden ottaminen tutkinnon aikana jokaisen viikon jälkeen. Toisin kuin aikaisemmin on ohjeistettu, virtuaalipalvelimia ei tyhjennetä viikoittain tutkinnon aikana.

USB-muisteihin perustuvista palvelimista ollaan siirtymässä virtuaalisiin palvelimiin kevään 2018 ylioppilaskokeen kokemusten perusteella. Virtuaalipalvelimilla saadaan järjestettyä häiriöttömämpi koetilanne kuin USB-muisteilla toteutetuilla palvelimilla. Keväällä annettujen määräysten mukaan syksyn 2018 kokeissa yli 100 kokelaan tutkintoverkoissa ja kevään 2019 kokeissa ja sen jälkeen yli 50 kokelaan tutkintoverkoissa on käytettävä virtuaalipalvelimia.

Tulossa syksyn tutkintoon: Esteellisyyden hallinta lukiossa

Esteellisyyksien huomioon ottaminen digitaalisten kokeiden arvostelussa on tuottanut suuria vaikeuksia lukioille. Syksyn ylioppilaskokeissa opettajan ja kokelaan välille voidaan teknisesti määritellä jääviys, jolloin opettaja ei näe eikä voi arvostella kyseisen kokelaan koesuoritusta. Näin yhteen kokelaaseen liittyvä jääviys ei estä opettajaa arvostelemasta muiden kokelaiden koesuorituksia.

Tulossa syksyn aikana: Vanhat ylioppilaskokeet aineistoineen

Ylioppilastutkintolautakunnalla on tekijänoikeuslain 14 §:n mukaan erityisoikeus käyttää julkistettuja teoksia osana koetta. Oikeus ei kuitenkaan kata koetehtävien tai niiden yhteydessä olleen aineiston julkistamista kokeen jälkeen. Tämä on hankaloittanut digikokeiden tehtävien hyödyntämistä opetuksessa lukioissa.

Ylioppilastutkintolautakunta, Opetushallitus, Kopiosto ry ja Tuotos ry ovat sopineet ylioppilaskokeiden käyttöoikeudesta opetuskäytössä. Ylioppilastutkintolautakunta on avannut Examina-verkkopalvelun, jossa opettajat pääsevät aineistoon käsiksi. Palveluun kirjaudutaan OKM:n MPASSid-tunnistautumisen avulla. Jotta palvelua voi käyttää, koulutuksen järjestäjän on liityttävä MPASSid-palveluun. Liittymisen jälkeen opettajat voivat käyttää palveluun kirjautumiseen esimerkiksi Wilman, OpinSysin tai muiden vastaavien, MPASSid:n kanssa yhteensopivien palveluiden tunnuksia. Ensimmäiset kokeet julkaistaan palvelussa kuluvan syksyn aikana, joten MPASSid-palvelun ehtii vielä hyvin ottaa käyttöön ennen sitä.

Ensimmäisessä vaiheessa julkaistavat kokeet vastaavat niitä koeversioita, jotka ovat opettajien käytössä ylioppilaskokeiden arvostelupalvelussa. Mukana on valtaosa medioista, esimerkiksi videot ja vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kokeiden kuullun ymmärtämisen äänitteet. Myöhemmin Examinaan on tarkoitus lisätä myös Abitti-käyttöön sopivat versiot kokonaisista ylioppilaskokeista.