Työpöydän tiedostojen varmuuskopiointiin varattu tila on täynnä

Viime päivien aikana Abitti-tukeen on tullut lukuisia yhteydenottoja, joissa on raportoitu varmuuskopioihin varatun tilan täyttyneen. Eihän näin voi tapahtua ylioppilaskokeessa?

Abitti-koejärjestelmän suunnittelussa on varauduttu kaikenlaisiin teknisiin häiriöihin: sähkökatkoihin, koneiden jäätymisiin ja katkeileviin verkkojohtoihin. Siksi koejärjestelmän vastaukset tallentuvat automaattisesti molemmille koetilan palvelimille. Myös opiskelijan tallentamat tiedostot kopioidaan automaattisesti palvelimille.

Viime päivinä muutamassa laajemmassa jakelussa olleessa prelikokeessa on ollut mukana videoita. Kokeissa opiskelija lataa videon linkkiä klikkaamalla omalle työpöydälleen. Samalla  käynnistyy videosoitin mpv, joka näyttää videon.

Nyt myös varmuuskopiointijärjestelmä huomaa uuden työpöydälle ilmestyneen tiedoston ja käynnistää sen varmuuskopioinnin palvelimelle. Uuden videolinkin klikkaaminen lataa työpöydälle uuden videotiedoston, joka sekin varmuuskopioidaan. Sama linkki uudestaan, ja video ladataan uudeksi tiedostoksi ja varmuuskopioidaan nyt jo toiseen kertaan.

Tästä tapahtumaketjusta on useita seurauksia, joita kaikkia on havaittu tällä viikolla lukioissa:

  • Opiskelijan tiedostoille palvelimella varattu varmuuskopiointitila täyttyy. Tämä ei estä kokeen jatkamista, mutta varmuuskopiointi ei enää toimi. Ylioppilaskokeessa asiaan olisi puututtava ja ongelma selvitettävä yhdessä Abitti-tuen kanssa.
  • Tutkintoverkko kuormittuu. Isojen tiedostojen siirtäminen ei normaalitilanteessa vie kuin hetken, mutta jos opiskelijat tekevät tämän samanaikaisesti, on verkon suorituskyky koetuksella. Tässä tapauksessa latausta seuraa vielä tiedoston siirto takaisin. Lankaverkot selviytyvät tästäkin, mutta langattomat kurssikoeverkot ovat kovalla koetuksella.
  • Koetilan palvelin kuormittuu. Videon lähetys käy palvelimelta nopeasti. Ensimmäisen latauspyynnön jälkeen videotiedosto on palvelimen välimuistissa, josta sen tarjoilu opiskelijoille on nopeaa. Sen sijaan varmuuskopiointeja on tehtävä yksi kutakin tutkintoverkon opiskelijaa kohti. Aika paljon kirjoitettavaa – etenkin USB-muistilta käynnistetylle palvelimelle!

Ylioppilaskokeissa videoita on käytetty syksystä 2016 alkaen. Vastaavia ongelmia ei ole ilmennyt yhdessäkään kokeessa. Lautakunnan koodaamissa kokeissa videot on sijoitettu aineistovälilehdelle. Selain lataa ne palvelimelta ja näyttää ne suoraan aineistovälilehdellä. Videotiedostoja ei kirjoiteta työpöydälle eikä niitä siten varmuuskopioida.  Uusi katselukerta ei lataa videota uudelleen palvelimelta. Näin säästetään kokelaan varmuuskopiointitilaa sekä tutkintoverkon ja palvelimen kapasiteettia.

Varmuuskopiointitilan täyttyminen ei estä kokeen suorituksen jatkamista. Tilanteesta selviytyminen on helppoa: poistelemalla videot tai muut isot tiedostot työpöydältä varmuuskopiointi lähtee taas uudelleen toimimaan. Tilan opiskelijakohtainen rajoitus on tärkeää, jotta yksittäinen kokeen suorittaja ei voi häiritä kaikkien työskentelyä.

Abitti-kurssikoejärjestelmä mahdollistaa lukioissa harjoittelun ylioppilaskokeita varten. Opettajat voivat laatia kokeita yksinkertaisella editorilla. Oppimateriaalin tuottajat koodaavat omia kokeitaan ja käytettävissä on joitakin muiden tahojen tekemiä editoreita. Nämä eri tavoin koodatut kokeet antavat opiskelijoille ja valvojille hyvän mahdollisuuden harjoitella koetilannetta. Abitti-tuki on nytkin neuvonut lukioita ongelmissa, mutta kokeiden virheitä emme voi korjata. Palautetta voi antaa oppimateriaalien tuottajille. 

Jos ylioppilaskokeen suoritus keskeytyy kokelaasta riippumattoman teknisen häiriön takia, ongelman selvittämiseen kulunut aika hyvitetään kokelaalle. Kokelaan koesuoritus on varmuuskopioituna kaikissa kokeen vaiheissa, ja valvojat reagoivat mahdollisiin virhetilanteisiin. Lukiot saavat ongelmatilanteissa apua ja neuvoja Abitti-tuesta. Keväällä 2018 digitaalisia koesuorituksia tehtiin yli 50 000. Kaikki koesuoritukset saatiin turvallisesti arvosteltavaksi.