En svarsfil per ett Abitti-prov

Man kan överföra svaren till ett och samma Abitti-prov endast en gång. Det finns alltså skäl att sammanställa ett separat testprov för testningar. Om du har problem med två eller tre svarsfiler och inte kan importera svaren till oma.abitti.fi för bedömning kan du få du hjälp av Abitti-stödteamet.

Onerva siirtää vastaukset muistitikulta Abittiin. Onerva arvioi vastaukset kotonaan.

Understrykningar och anteckningar möjliga

I studerandenas textsvar kan man sätta poäng, ge kommentarer och dessutom göra understrykningar och anteckningar. Läraren kan också ge en bedömning i ord och/eller ett siffervitsord för studerandens totala prestation.

Onerva valmistelee koetilan Ilpon kanssa. Tarvitaan sähköä, verkko ja muistitikut.

Serverstickor från 18.-25.3.2015 bör uppdateras

Tack vare aktiva användare upptäckte vi ett problem i serverstickorna som publicerats 18.3. klo 16:45. Uppdatera serverstickorna till versionen från 25.3. med AbittiUSB programmet. Beskrivning av problemet Problemet gäller situationen när servern stannar / stängs av innan provprestationerna överförts från servern till ett vanligt USB-minne. Detta kan hända t.ex. om servermaskinens strömtillförsel avbryts under provsituationen. …
Lue lisää…