Palvelintikuiksi USB3-teknologiaa

Koetilan palvelintikuksi suosittelemme uudempia USB3-muisteja. Sekä palvelintikkujen että opiskelijan tikkujen tulee olla kooltaan 4Gt. Opiskelijan tikkuja kannattaa varata muutama varakappale koetilanteeseen. USB3-teknologian USB-muisteissa on sininen pää.

Opiskelijoiden koneet ja palvelin käynnistetään muistitikuilta. Onerva siirtää koekysymykset palvelimelle.

Aikavälillä 18.-25.3. laaditut palvelintikut päivitettävä

Aktiivisten käyttäjien ansiosta havaitsimme ongelman 18.3. klo 16:45 julkaistussa palvelintikussa. Päivitä palvelintikut 25.3. julkaistuun versioon käyttämällä AbittiUSB-ohjelmaa. Kuvaus ongelmasta Ongelma koskee tilannetta, jossa palvelin sammuu / sammutetaan ennen koesuoritusten siirtämistä palvelimelta tavalliselle USB-muistille. Näin saattaa tapahtua esimerkiksi, mikäli palvelinkoneesta loppuu virta kesken koetilanteen. Ongelma koskee aikavälillä 18.3. klo 16.45 – 25.3. klo 11.00 laadittuja palvelintikkuja. Samalla aikavälillä laaditut …
Lue lisää…

Onerva valmistelee koetilan Ilpon kanssa. Tarvitaan sähköä, verkko ja muistitikut.

Serverstickor från 18.-25.3.2015 bör uppdateras

Tack vare aktiva användare upptäckte vi ett problem i serverstickorna som publicerats 18.3. klo 16:45. Uppdatera serverstickorna till versionen från 25.3. med AbittiUSB programmet. Beskrivning av problemet Problemet gäller situationen när servern stannar / stängs av innan provprestationerna överförts från servern till ett vanligt USB-minne. Detta kan hända t.ex. om servermaskinens strömtillförsel avbryts under provsituationen. …
Lue lisää…