Nya drivrutiner i oktoberversionen av Abitti

Abitti-versionen (ABITTI2140K och SERVER2140F) som publicerats idag innehåller som största ändring Linux-kärnans nya version 5.14 samt uppdateringar av befintliga versioner. Uppdateringar har kommit till både examinand- och serverpinnen. Genom uppdateringarna utökas kompatibilitet och datasäkerheten underhålls. I2c-förbättringen som fungerade med Francium-startalternativet har nu utvidgats till alla startalternativ med version 5.10 (Natrium, Polonium, Radon, Radium och Uranium). …
Läs mer…

Lokakuun Abitti-versiossa uusia laiteajureita

Tänään julkaistussa Abitti-versiossa (ABITTI2140K ja SERVER2140F) suurin parannus on Linuxin ytimen uusi versio 5.14 sekä olemassa olevien versioiden päivitykset. Päivityksiä on tullut sekä kokelaan että palvelimen tikkuun. Päivityksillä lisätään laitetukea sekä ylläpidetään tietoturvaa. Käynnistysvaihtoehdon Francium takana ollut i2c-parannus on nyt laajennettu kaikkiin 5.10-version käynnistysvaihtoehtoihin (Natrium, Polonium, Radon, Radium ja Uranium). Koeympäristön ohjeisiin (myös cheat.abitti.fi) on …
Läs mer…

Med Bertta kan man redigera MEX-prov

Abitti har försetts med möjligheten att redigera prov som skapats med det deklarativa språket MEX. MEX-formatet används i studentprov och dess ”grammatik” beskrivs i dokumentet. Med den första versionen av Bertta-editorn som publicerades idag kan man skriva MEX-språk och se på provets förhandsvisning. Därefter kommer Bertta att uppdateras med egenskapen att hantera bilagor på samma …
Läs mer…

Bertta mahdollistaa MEX-kokeiden muokkauksen

Abittiin on lisätty mahdollisuus muokata MEX-kuvauskiellä kirjoitettuja kokeita. MEX-formaattia käytetään ylioppilaskokeissa ja sen “kielioppi” on kuvattu omassa dokumentissaan. Tänään julkaistulla Bertta-editorin ensimmäisellä versiolla voi kirjoittaa MEX-kuvauskieltä ja katsoa kokeen esikatselua. Seuraavaksi lisäämme Berttaan mahdollisuuden hallita liitetiedostoja samalla tavoin kuin vanhassa Abitti-editorissa. Bertan kehittämistä jatketaan tämän jälkeenkin. Vanha Abitti-editori on edelleen käytettävissä Abitti-kokeiden tehtävänlaadinnassa.

Programfix för fel i valet av prov utgiven

Ett fel som inverkar på examinandernas inloggningsvy har uppdagats på den version av provlokalens server, SERVER21265, som för tillfället erbjuds. Felet leder till att vissa prov fattas i den lista på prov som kan väljas av examinanden. För att felet ska framkomma krävs ett provpaket som innehåller MEX-prov på både svenska och finska och dessutom …
Läs mer…

Korjaus kokeen valintaongelmaan julkaistu

Nyt jaossa olevasta koetilan palvelinversiosta SERVER21265 on löytynyt kokelaiden kirjautumisnäkymään vaikuttava ongelma. Virhe ilmenee siten, että valittavasta koelistauksesta puuttuu kokeita. Virheen ilmeneminen vaatii koepaketin, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä MEX-muotoisia kokeita ja näiden lisäksi vanhan MEB-formaatin mukainen koe. Kokeen kieli valitaan oma.abitin tehtävänlaadintasivulla ja sen tarkoitus on vaikuttaa kirjautumisnäkymään. MEB-formaatin mukaisia kokeita syntyy yleensä …
Läs mer…

Abittiversionen som motsvarar höstens studentexamenspinne har nu publicerats

Den Abittiversion som motsvarar examinandpinnen som används i höstens studentexamen har nu publicerats. De synliga förändringarna gäller inloggningen och kontrollen av examinandens identitet. Om man har laddat upp både prov som utförs på svenska och prov som utförs på finska på servern visas en separat språkvalspunkt på inloggningssidan. Endast de prov som motsvarar det valda språket visas för examinanden som loggar in. …
Läs mer…

Syksyn yo-tikkua vastaava Abitti-versio julkaistu

Syksyn ylioppilaskokeissa käytettävää opiskelijan tikkua vastaava Abitti-versio on julkaistu. Näkyvät muutokset liittyvät kirjautumiseen ja henkilöllisyyden tarkistamiseen. Jos palvelimelle on ladattu sekä suomeksi että ruotsiksi suoritettavia kokeita, kirjautumissivulla on erillinen kokeen kielivalinta. Kirjautuvalle kokelaalle näytetään vain valinnan mukaiset kokeet. Tämä toivottavasti vähentää vääriä koevalintoja ylioppilaskokeissa. Abitin koe-editorissa on ollut kokeen kielen valinta jo viime keväästä lähtien. …
Läs mer…

Kielivalinta tehtäväeditoriin

Abitin koe-editoriin on lisätty tänään kokeen kielen valinta. Kokeen kieli voi olla joko suomi tai ruotsi. Kokeen laadinnassa tehty kielivalinta määrittelee koesivun vakiotekstien kielen. Muutos liittyy syksyn ylioppilaskokeessa käyttöön tulevaan helpotettuun kirjautumissivuun. Uudessa yo-kirjautumisessa kokelas valitsee oman lukion opetuskielen, jonka jälkeen näytetään vain nämä kokeet. Uudelleensuunnittelun tavoitteena on vähentää väärien kokeiden valintaa.

Språkval i provuppgiftseditorn

Idag har möjligheten att välja språk på provet lagts till i provuppgiftseditorn i Abitti. Provets språk kan vara antingen finska eller svenska. Språket som valt då provet skapas bestämmer på vilket språk de fasta texterna i provet visas. Förändringen hör ihop med den förtydligade inloggningssidan som tas i bruk i studentexamensproven vid höstens examen. Då examinanderna identifierar sig …
Läs mer…