Abitti-version som motsvarar vårens studentprov

Den version av Abitti som motsvarar versionen som används i vårens studentexamensprov har nu getts ut. Den förra versionen ABITTI2053T innehöll redan de versioner av programmen som används i vårens prov, men i den nya versionen har en mängd förbättringar gjorts. Den version som nu ges ut är kompatibel med de versioner som getts ut …
Läs mer…

Kevään ylioppilaskoetta vastaava Abitti-versio

Kevään 2021 ylioppilaskoetta vastaava Abitti-versio on julkaistu. Jo edellinen ABITTI2053T sisälsi kevään kokeessa olevat ohjelmistoversiot, mutta nykyiseen versioon on tehty joukko korjauksia. Nyt julkaistava versio on yhteensopiva 3.11. (ABITTI20451 ja SERVER2045G) ja sen jälkeen julkaistujen versioiden kanssa. Firefoxin oikoluku poistettu käytöstä Uusi versio ABITTI2106S korjaa pitkään koejärjestelmässä olleen hyväksikäyttömenetelmän, jonka avulla kokeen suorittaja on saanut …
Läs mer…

Uusi versio Abitista, mahdollisuus palauttaa poistettu koe ja uusi Telegram-ryhmä it-tuelle

Abitti-kokeensa epähuomiossa poistaneen opettajan ei enää tarvitse ottaa yhteyttä Abitti-tukeen ongelman korjaamiseksi. Uudella toiminnolla opettaja voi palauttaa kokeen arvosteltavaksi, jotta koesuoritukset voi tuoda kokeeseen arvostelua varten. Myös yksittäisen koevastauspaketin poisto on mahdollista “peruuttaa”. Poistetut kokeet ja koesuoritukset pysyvät edelleen järjestelmässä vähintään kolme kuukautta, minkä jälkeen ne poistetaan lopullisesti. Uusi Abitti-versio julkaistaan ensi viikon lopulla. Versio vastaa kevään ylioppilaskokeessa …
Läs mer…

Uudessa Abitti-versiossa kevään yo-kokeen sovellusversiot

Uusi Abitti-versio on julkaistu. Tikulla on kevään 2021 ylioppilaskokeissa käytettävät sovellusversiot. Uutena toimintona on mahdollisuus suorittaa koe erillisellä tietokoneella. Tämä mahdollistaa erityisryhmille kokeen harjoittelun myös kurssikokeissa. Erillisen tietokoneen liittämistä tullaan käyttämään ylioppilaskokeissa: avustetun tulostuksen erityisjärjestelypäätöksen saaneilla kokelailla kevään 2021 tutkinnosta alkaen erityisvarustellun tietokoneen käyttöoikeuden saaneilla näkövammaisilla kokelailla syksyn 2021 tutkinnosta alkaen Näkövammaisille opiskelijoille tehtävät harjoituskokeet …
Läs mer…

Den nya versionen av Abitti med programversionerna för vårens examen

En ny version av Abitti har getts ut. På den nya pinnen finns de programversioner som används i studentexamen våren 2021. En ny egenskap är möjligheten att utföra prov med hjälp av en separat dator. Detta gör det möjligt för examinander med särskilda behov att öva sig också i samband med kursprov. Möjligheten att koppla …
Läs mer…

Naksu uppdateras

Naksu, som underlättar hanteringen av den virtuella provlokalsservern, uppdateras till version 2.0.0. Den största förändringen är att den nya versionen av Naksu inte längre behöver programmet HashiCorp Vagrant för att fungera. Naksu uppdateras automatiskt i samband med att den startas ifall datorn är uppkopplad till internet. Åtgärder i samband med uppdateringen Den nya Naksu installerar …
Läs mer…

Naksu päivittyy

Virtuaalisen koetilan palvelimen hallintaa helpottava Naksu päivittyy versioon 2.0.0. Suurin muutos on se, että uusi Naksu ei enää tarvitse HashiCorp Vagrant –ohjelmaa toimiakseen. Naksu päivittyy automaattisesti käynnistyksen yhteydessä, jos tietokone on liitetty internetiin. Toimenpiteet päivityksen yhteydessä Uusi Naksu asentaa virtuaalikoneen suoraan VirtualBoxiin ja vanha Vagrantin avulla tehty virtuaalikone jää taustalle. Mikäli vanhalla palvelimella ei ole …
Läs mer…

Nästa Abitti-version ges ut vid årsskiftet

Följande version av Abitti kommer att ges ut vid årsskiftet. Det exakta datumet för detta meddelas senare. Följande förändringar kommer att finnas med i denna nästa version. Listan nedan uppdateras vid behov. I vissa fall kopplas inte examinandens dator upp till nätet då datorn startas. Ett sätt att åtgärda detta har hittats och testas för …
Läs mer…

Seuraava Abitti-versio vuodenvaihteessa

Seuraava Abitti-tikkuversio julkaistaan vuodenvaihteessa. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Tässä päivittyvä tieto seuraavaan versioon tulevista muutoksista: Joissain tapauksissa kokelaan kone ei kytkeydy verkkoon koneen käynnistymisen yhteydessä. Tähän ongelmaan on löydetty korjaus, jonka toimivuutta testataan. SchoolStore Team Oy:n julkaisemiin TI Nspire -lisäosiin on tulossa päivitys. Uudessa versiossa on mukana erillinen matematiikan lisäosa. MAOL Digitaulukoiden vanhassa versiossa kaavan …
Läs mer…