Kielivalinta tehtäväeditoriin

Abitin koe-editoriin on lisätty tänään kokeen kielen valinta. Kokeen kieli voi olla joko suomi tai ruotsi. Kokeen laadinnassa tehty kielivalinta määrittelee koesivun vakiotekstien kielen. Muutos liittyy syksyn ylioppilaskokeessa käyttöön tulevaan helpotettuun kirjautumissivuun. Uudessa yo-kirjautumisessa kokelas valitsee oman lukion opetuskielen, jonka jälkeen näytetään vain nämä kokeet. Uudelleensuunnittelun tavoitteena on vähentää väärien kokeiden valintaa.

Språkval i provuppgiftseditorn

Idag har möjligheten att välja språk på provet lagts till i provuppgiftseditorn i Abitti. Provets språk kan vara antingen finska eller svenska. Språket som valt då provet skapas bestämmer på vilket språk de fasta texterna i provet visas. Förändringen hör ihop med den förtydligade inloggningssidan som tas i bruk i studentexamensproven vid höstens examen. Då examinanderna identifierar sig …
Lue lisää…

Två sårbarheter i Abittis datasäkerhet har åtgärdats

Två allvarliga sårbarheter i Abittis datasäkerhet har åtgärdats. Den första, som är av mindre betydelse, gäller examinandens pinne, som är uppdaterad till version ABITTI2118E. Den märkbart allvarligare sårbarheten gäller serverpinnen. Denna sårbarhet är åtgärdad i version SERVER21174. Båda sårbarheterna fanns i bruk i versionerna av pinnar som användes vid studentexamen våren 2021. Studentexamensnämnden har inte …
Lue lisää…

Abitista on korjattu kaksi tietoturvahaavoittuvuutta

Abitista on korjattu kaksi vakavaa tietoturva-aukkoa. Ensimmäinen, merkitykseltään vähäisempi haavoittuvuus koskee kokelaan tikkua. Tämä on korjattu versiossa ABITTI2118E. Huomattavasti vakavampi haavoittuvuus koskee palvelintikkua. Tämä haavoittuvuus on korjattu versiossa SERVER21174. Molemmat haavoittuvuudet ovat olleet kevään 2021 ylioppilaskokeissa käytetyissä tikkuversioissa. Ylioppilastutkintolautakunta ei ole löytänyt merkkejä siitä, että näitä haavoittuvuuksia olisi hyödynnetty kevään kokeissa. Kokelaan tikun haavoittuvuus Kokelaan …
Lue lisää…

Uppdatering av examinandens pinne

En datasäkerhetslucka har hittats från examinandpinnen, som gavs ut förra torsdagen. Luckan möjliggör, att provdeltagaren utför komandon med adminstratörsrättigheter. Examinandpinnen ABITTI2118E, som åtgärder datasäkerhetsluckan har publicerats idag. Närmare information om denna lucka och luckan som gälde serverpinnarna publiceras på torsdagen den 6.5. Ett stort tack går till Tuure Luosto, som upptäckte datasäkerhetsluckan.

Päivitys kokelaan tikkuun

Viime torstaina julkaistusta kokelaan tikusta on löytynyt tietoturva-aukko, joka mahdollistaa kokeen suorittajalle komentojen suorittamisen pääkäyttäjän oikeuksin. Haavoittuvuuden korjaava kokelaan tikku ABITTI2118E on julkaistu tänään. Tarkempi kuvaus tästä ja palvelintikuista löytyneestä haavoittuvuudesta julkaistaan torstaina 6.5. Kiitokset tämän haavoittuvuuden löytämisestä Tuure Luostolle.

Nya Abitti innehåller en viktig datasäkerhetsuppdatering samt startalternativen för höstens studentexamen

Abitti-serverversionen SERVER21174 som publiceras idag innehåller en viktig datasäkerhetsuppdateringfix. Gymnasierna bör omedelbart uppdatera sina provlokalsservrar. Provlokalsservrar som kontinuerligt hålls på, bör kopplas bort från det trådbundna eller trådlösa provnätet tills uppdatering är gjord. Tipset som lätt till uppdateringen har kommit utanför Studentexamensnämnden. Enligt generell praxis, har nämnden bundit sig vid att publicera alla datasäkerhetsluckor som …
Lue lisää…

Uudessa Abitissa on tärkeä tietoturvakorjaus ja syksyn yo-kokeiden käynnistysvaihtoehdot

Tänään julkaistu Abitti-palvelinversio SERVER21174 sisältää tärkeän tietoturvakorjauksen. Lukioiden tulee välittömästi joko päivittää koetilan palvelimet tai irrottaa jatkuvasti käynnissä olevat koetilan palvelimet kokeen suorittamiseen käytettävästä tutkintoverkosta. Korjaukseen johtanut vihje on tullut Ylioppilastutkintolautakunnan ulkopuolelta. Alan yleisen käytännön mukaisesti lautakunta on sitoutunut julkaisemaan kaikki tietoonsa tulleet haavoittuvuudet kolmen kuukauden sisällä niiden tultua tietoon. Normaalisti tiedot haavoittuvuudesta julkaistaan päivityksen …
Lue lisää…

Abitti-version som motsvarar vårens studentprov

Den version av Abitti som motsvarar versionen som används i vårens studentexamensprov har nu getts ut. Den förra versionen ABITTI2053T innehöll redan de versioner av programmen som används i vårens prov, men i den nya versionen har en mängd förbättringar gjorts. Den version som nu ges ut är kompatibel med de versioner som getts ut …
Lue lisää…

Kevään ylioppilaskoetta vastaava Abitti-versio

Kevään 2021 ylioppilaskoetta vastaava Abitti-versio on julkaistu. Jo edellinen ABITTI2053T sisälsi kevään kokeessa olevat ohjelmistoversiot, mutta nykyiseen versioon on tehty joukko korjauksia. Nyt julkaistava versio on yhteensopiva 3.11. (ABITTI20451 ja SERVER2045G) ja sen jälkeen julkaistujen versioiden kanssa. Firefoxin oikoluku poistettu käytöstä Uusi versio ABITTI2106S korjaa pitkään koejärjestelmässä olleen hyväksikäyttömenetelmän, jonka avulla kokeen suorittaja on saanut …
Lue lisää…