Vad ändras i juni

Följande ändringar som påverkar användningen av Abitti kommer att göras i juni.

Editorn och förhandsgranskningen för det gamla formatet faller bort

Editorn som används för att göra upp prov i det gamla MEB-provformatet tas ur bruk torsdagen 8.6. Efter detta kan prov endast göras upp med editorn Bertta eller genom att ladda upp prov med knappen Hämta prov[LR(1] . Förhandsgranskningen av prov i det gamla formatet faller också bort.

De prov som gjorts i det gamla provformatet kommer fortfarande att finnas kvar i Abitti. Prov i det gamla formatet kan fortfarande laddas upp med knappen Hämta prov och enskilda uppgifter kan kopieras över till nya prov med funktionen för kopiering av uppgifter i editorn Bertta.

Vi meddelade om denna förändring 1.9.2022. Vi har ännu inte fattat beslut om när möjligheten att ladda upp nya MEB-prov med knappen hämta prov faller bort eller när alla prov i MEB-formatet tas bort ur Abitti.

Abitti ur bruk 20.6.

Underhållsarbeten görs i Abitti tisdagen 20.6. På grund av detta kommer det att vara ett flera timmar långt avbrott i tjänsten med början efter kl. nio på förmiddagen. Prov kan ordnas också under avbrottet, men provuppgifterna måste laddas ned dagen innan. Det kommer troligen att vara möjligt att bedöma prov redan på tisdag eftermiddag.

 

Abitti-stödet önskar alla semesterfirare en riktigt god undervisningsfri period eller semester!