Abitti denna höst: det gamla provformatet tas ur bruk och pinnarna uppdateras

Denna höst genomgår Abitti den största förändringen hittills i sin historia. MEB-provformatet, också känt som JSON-formatet, som lanserades då Abitti kom ut år 2015 tas ur bruk på serverpinnarna. Detta innebär att prov som konstruerats i det gamla MEB-formatet inte längre kan hållas.

SEN slutar stöda stödet för MEB-formatet i Abitti eftersom det inte på åratal längre har använts i studentexamensproven. Det är numera lätt att konstruera prov i det nya MEX-formatet då Bertta-editorn är klar.

MEB-formatet tas ur bruk enligt följande:

  • 10.10.2022: det är inte längre möjligt att ladda upp MEB-prov på provlokalens server från webbtjänsten oma.abitti.
  • Oktober-november: en ny version av Abitti ges ut. MEB-prov fungerar inte i denna version.
  • 30.11.2022: Bedömning av MEB-prov är inte längre möjlig.
  • Tidigast 28.2.2023: provprestationskopiorna för MEB-proven tas bort.
  • Tidigast 1.6.2023: MEB-proveditorn tas ur bruk.

Nedan beskrivs närmare hur förändringarna fortskrider.

10.10.2022: Det är inte längre möjligt att ladda upp MEB-prov på provlokalens server från webbtjänsten oma.abitti

MEB-prov kan inte längre laddas upp och föras över till provlokalens server med knappen ”Ladda provuppgifter”.

MEB-proven finns kvar på listan över prov, och enskilda uppgifter kan kopieras från proven till nya MEX-prov som görs upp med editorn Bertta. Eftersom programkodspråket för MEB-proven tillåter mycket är det möjligt att alla uppgifter inte går att kopiera perfekt. I vissa uppgifter kan det finnas så krångliga HTML-koder att de inte går att kopiera över huvudtaget. I sådana fall är det enda alternativet att kopiera uppgifterna ”för hand” via klippbordet.

De gamla studentexamensproven i MEB-format i webbtjänsten Examina är fortfarande tillgängliga och kan föras in i Abitti. Egna prov i MEB-formatet kan flyttas (knappen ”Exportera prov (.zip)” i provlistan) och laddas upp (”För in prov (.zip)).

Med andra ord är det alltså fortfarande möjligt att hämta in gamla studentexamensprov eller prov som gjorts av t.ex. förläggare i MEB-formatet och kopiera uppgifter ur dem i editorn Bertta.

Oktober-november: en ny version av Abitti ges ut

I den Abittiversion som ges ut efter höstens studentexamensprov kan MEB-prov inte längre laddas. Versionen är en s.k. stor uppdatering, eftersom Debian GNU/Linux, som ligger bakom Abitti, uppdateras till en nyare version.

Programmen som finns att tillgå kommer fortfarande att vara som tidigare, och versionen som erbjuds kommer också i de flesta fallen att vara densamma. Den största förändringen gäller LibreOffice, som uppdateras från version 6 till version 7. Enligt vad vi känner till kommer inga förändringar som påverkar användandet att ske då det gäller räknarprogrammen.

Nya versioner av Linuxkerneln kommer att finnas med i den nya versionen av Abitti, vilket inverkar på maskinkompatibiliteten. Detta underlättar förhoppningsvis användningen av Abitti på nyare datorer.

Den nya versionen av Abitti kommer att användas i studentexamensproven våren 2023.

30.11.2022: Bedömning av MEB-prov är inte längre möjlig

Ända fram till denna tidpunkt har det varit möjligt att hålla MEB-prov med hjälp av de Abitti-pinnar som gavs ut i augusti och MEB-provpaket som laddats ned före den 10 oktober. Från och med slutet av november kan provprestationer från prov i MEB-format inte längre returneras till webbtjänsten oma.abitti för bedömning och MEB-prov kan inte heller bedömas i tjänsten.

Tidigast 28.2.2023: provprestationskopiorna för MEB-proven tas bort

Studerandena kan inte längre öppna länkarna till bedömda MEB-prov som de fått per e-post.

Tidigast 1.6.2023: MEB-proveditorn tas ur bruk

Ända fram till denna tidpunkt har det varit möjligt att bearbeta gamla MEB-prov med den gamla MEB-proveditorn, men nu är det inte längre möjligt att konstruera och bearbeta MEB-prov.

Beslut har inte ännu fattats gällande när det inte längre kommer att vara möjligt att hämta in nya MEB-prov i Abitti med knappen ”För in prov (.zip)” eller när alla prov i MEB-format avlägsnas ur Abitti.

Läs mer: