Abitti-uppdatering åtgärdar startproblem

På vissa datorer har den nya versionen av Abitti, som gavs ut i början av veckan, inte startat upp som den ska. Efter menyn med startalternativ namngivna efter grundämnen ger datorn felmeddelandet ”cannot allocate kernel buffer”, varefter uppstartprocessen avbryts. Felmeddelandet har förekommit både på examinandens dator och på servrar som startats från ett USB-minne.

I den version av examinandens dator och provlokalens server som nu publiceras har den tidigare versionen av grub, som laddar Linux-kärnan (kerneln), återinförts. Detta har i alla de fall vi känner till åtgärdat startproblemet.

Användarna av Abitti kan alltid själva besluta när de uppdaterar till en ny version. Då man besluter om tidtabellen för uppdateringen denna gång bör man beakta följande:

  • I de versioner av Abitti som publicerats före denna veckas version finns allvarliga datatsäkerhetsluckor. Information om dessa kommer att ges ut 14.11.2022.
  • De versioner som nu publiceras är kompatibel med de versioner som gavs ut i början av veckan (ABITTI2243K och SERVER22436).
  • Det är inte nödvändigt att uppdatera versionerna som gavs ut i början av veckan om “cannot allocate kernel buffer”-problemet inte observerats på de datorer gymnasiet använder.

Läs mera: